Quyền lợi trẻ em Canada – Trợ cấp cơ hội cho trẻ em tỉnh B.C

Một trong những quyền lợi trẻ em Canada nói chung và tỉnh bang B.C nói riêng, chính là những khoản trợ cấp đến từ chương trình “Trợ cấp cơ hội cho trẻ em tỉnh B.C”. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về chương trình này nhé.

“Trợ cấp cơ hội cho trẻ em tỉnh B.C”, vốn thay thế chương trình “Trợ cấp thuế đầu đời tỉnh B.C” có hiệu lực từ ngày 1/10/2020, cung cấp khoản thanh toán hàng tháng miễn thuế cho các gia đình có con dưới 18 tuổi.

Số tiền trợ cấp tối đa của chương trình “Trợ cấp cơ hội cho trẻ em tỉnh B.C” mà các gia đình có thể nhận được mỗi năm là:

  • 1,600 đô la cho đứa con đầu lòng của gia đình
  • 1.000 đô la cho đứa con thứ hai
  • 800 đô la cho mỗi đứa trẻ tiếp theo dưới 18 tuổi

Nếu thu nhập điều chỉnh ròng của gia đình là hơn 25,000 đô la và ít hơn 80,000 đô la, thì “Trợ cấp cơ hội cho trẻ em tỉnh B.C” được giảm 4% trong mức dư ra trên 25,000 đô la của thu nhập ròng gia đình đó. Tuy nhiên, “Trợ cấp cơ hội cho trẻ em tỉnh B.C” dành cho một gia đình có thu nhập điều chỉnh ròng từ 25.000 đến 80.000 đô la không thấp hơn:

  • 700 đô la mỗi năm cho đứa con đầu lòng
  • 680 đô la mỗi năm cho đứa con thứ hai
  • 660 đô lamỗi năm cho mỗi đứa trẻ tiếp theo dưới 18 tuổi

Đối với các gia đình có thu nhập điều chỉnh ròng từ 80,000 đô la trở lên, “Trợ cấp cơ hội cho trẻ em tỉnh B.C” bị giảm 4% trong phần thu nhập điều chỉnh ròng của gia đình trên 80,000 đô la cho đến khi nó giảm xuống 0.

Các ngưỡng 25,000 đô la và 80,000 đô la sẽ được lập chỉ mục cho lạm phát trong những năm tới.

“Trợ cấp cơ hội cho trẻ em tỉnh B.C” được kết hợp với “Quyền lợi trẻ em Canada” của liên bang thành một khoản thanh toán hàng tháng.

Tìm hiểu Quyền lợi trẻ em Canada - Chương trình "Trợ cấp cơ hội cho trẻ em tỉnh B.C"

Tính toán trợ cấp hàng năm

Từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2021, các gia đình có thể nhận được 1/12 khoản trợ cấp hàng năm mỗi tháng.

Sử dụng công cụ tính trợ cấp liên bang cho trẻ em và gia đình để giúp bạn ước tính tổng số Trợ cấp cơ hội cho trẻ em tỉnh B.C.

Từ tháng 7 đến tháng 9/2020, phần tồn đọng của Trợ cấp thuế đầu đời tỉnh B.C đã được trả hàng tháng.

Bắt đầu từ tháng 10/2020, Trợ cấp cơ hội cho trẻ em tỉnh B.C đã thay thế Trợ cấp thuế đầu đời tỉnh B.C và được trả hàng tháng.

Đăng ký trợ cấp

Cơ quan Doanh thu Canada quản lý “Trợ cấp cơ hội cho trẻ em tỉnh B.C”.

Cơ quan Doanh thu Canada sử dụng thông tin của bạn từ đăng ký Quyền lợi Trẻ em Canada để xác định tính đủ điều kiện tham gia chương trình Trợ cấp cơ hội cho trẻ em tỉnh B.C. Nếu con bạn đã đăng ký Quyền lợi trẻ em Canada, chúng sẽ tự động được đăng ký Trợ cấp cơ hội cho trẻ em tỉnh B.C.

Nếu con bạn chưa đăng ký Quyền lợi trẻ em Canada, bạn sẽ phải đăng ký chương trình này. Cơ quan Doanh thu Canada sẽ sử dụng thông tin từ đơn đăng ký Quyền lợi Trẻ em Canada của bạn để xác định tính đủ điều kiện của bạn cho Trợ cấp cơ hội cho trẻ em tỉnh B.C. Nếu bạn đủ điều kiện, số tiền thanh toán sẽ được Cơ quan Thuế vụ Canada tính toán tự động dựa trên thông tin từ các tờ khai thuế cá nhân mà bạn (và vợ / chồng hoặc đối tác thông luật của bạn) đã nộp.

Tìm hiểu Quyền lợi trẻ em Canada - Chương trình "Trợ cấp cơ hội cho trẻ em tỉnh B.C"

Nguồn: gov.bc.ca

Biên soạn và dịch: L&C Global

Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn thêm chi tiết – 028 3636 7979 

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo Xem bản đồ
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger Zalo Bản đồ