Công cụ Chinook dựa trên Microsoft Excel do Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) phát triển để giải quyết sự chậm trễ đáng kể của đơn xin cư trú tạm thời nhằm tăng hiệu quả và cải thiện dịch vụ khách hàng.

Công cụ Chinook hiển thị thông tin được lưu trữ trong Hệ thống quản lý hồ sơ toàn cầu (GCMS) theo cách thân thiện hơn với người dùng, cho phép tăng năng suất của người dùng GCMS.

Chinook là một công cụ được thiết kế để đơn giản hóa việc trình bày trực quan thông tin của khách hàng. Nó không sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), cũng như phân tích nâng cao để ra quyết định và không có thuật toán ra quyết định tích hợp. Công cụ Chinook không đánh giá hoặc đưa ra quyết định về các ứng dụng. Các nhân viên phải tiếp tục xem xét tất cả thông tin do khách hàng gửi để đảm bảo ra quyết định sáng suốt và công bằng.

Việc sử dụng công cụ Chinook không thay đổi cách đưa ra quyết định; mà nó cung cấp chế độ xem phù hợp nhất theo cách thân thiện với người dùng hơn, thay vì bố cục nhiều thông tin của ứng dụng.

công cụ Chinook L&C Global
công cụ Chinook – L&C Global

Công cụ Chinook không phải là một công cụ bắt buộc đối với các quan chức IRCC và về cơ bản không làm thay đổi quá trình ra quyết định. Công cụ Chinook được xây dựng theo cách mô-đun, cho phép hỗ trợ về mặt quản trị các bước khác nhau trong quá trình đánh giá một ứng dụng, tùy thuộc vào mô-đun được sử dụng. Các mô-đun khác nhau có thể hỗ trợ IRCC thực hiện các bước như quản lý tệp, quản lý chỉ số và quản lý trước và sau khi ra quyết định.

Công cụ Chinook đang được tái tạo nền tảng từ Microsoft Excel sang Đám mây và hiện đang được phát triển sớm trong nội bộ IRCC. Các lần lặp lại hiện tại của công cụ Chinook cho phép một số tiêu đề bảng tính được chuyển đổi giữa tiếng Anh và tiếng Pháp theo tùy chọn ngôn ngữ của người dùng. Những nỗ lực tái tạo nền tảng cho thấy công cụ song ngữ hoàn toàn. Việc tái nền tảng dự kiến ​​sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2022-2023.

Đạo luật và Quy định Bảo vệ Người tị nạn Nhập cư (IRPA/IRPR) là cơ sở cho các quyết định của các quan chức. Các quyết định được dựa trên sự xem xét của viên chức và được đưa ra bởi viên chức. Công cụ Chinook không thay đổi cách đưa ra quyết định. Mặc dù công cụ Chinook có chức năng điền ngôn ngữ từ chối mẫu dựa trên lý do từ chối do viên chức lựa chọn, nhưng ngôn ngữ này được viên chức tùy chỉnh khi cần.

Công cụ Chinook không lưu trữ bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin khách hàng nào. Đây là cách tiếp cận tập trung vào quyền riêng tư để IRCC không tạo cơ sở dữ liệu thông tin cá nhân mới. Các quan chức phải ghi lại tất cả các quyết định trong GCMS, đây vẫn là hệ thống hồ sơ.

Người dùng Chinook có kinh nghiệm trong việc xử lý và cung cấp tất cả các khóa đào tạo, hỗ trợ cần thiết liên quan đến công cụ Chinook, trước khi các nhân viên khác có quyền truy cập vào công cụ. Hỗ trợ bổ sung thông tin thông qua việc sử dụng các tài liệu đào tạo được tiêu chuẩn hóa, chẳng hạn như hướng dẫn sử dụng và video đào tạo được ghi lại.

Vào tháng 12 năm 2020, hiệu suất của công cụ Chinook được đo lường thông qua một nghiên cứu mẫu dành cho các văn phòng di trú ở nước ngoài. Kết quả xác định rằng hiệu quả tăng 18-30%, giảm tác động của sự chậm trễ hệ thống, đồng thời cho phép rút ngắn thời gian xem xét trên mỗi ứng dụng.

Các hệ thống phân tích và tự động hóa nâng cao của IRCC hoạt động độc lập với công cụ Chinook và chúng được xem xét thường xuyên để đảm bảo hoạt động như dự định và phù hợp với Chỉ thị của Chính phủ về việc Ra quyết định Tự động.

Để quản lý chỉ số trong công cụ Chinook, các chỉ số rủi ro được sử dụng để thông báo cho các quan chức về các xu hướng mà IRCC đã phát hiện hoặc nêu rõ một yếu tố cụ thể, chứ không phải để sắp xếp các đơn xin thị thực. Các từ khóa cũng được sử dụng để xác định các cân nhắc tích cực, chẳng hạn như các ứng dụng có thể yêu cầu xử lý nhanh (ví dụ: Hội nghị, đám cưới).

Các chỉ số rủi ro được các quan chức IRCC xác định và gửi để nhập cảnh vào Chinook. Các chỉ số và từ khóa không được tạo bởi công cụ Chinook.

công cụ Chinook L&C Global
công cụ Chinook – L&C Global

Việc tiết lộ các từ khóa cụ thể liên quan đến các kỹ thuật điều tra, xu hướng và hồ sơ rủi ro có thể khuyến khích gian lận hoặc tạo điều kiện thực hiện hành vi phạm tội và do đó không được tiết lộ theo mục 16(1)(b) của Đạo luật Tiếp cận Thông tin.

Thống kê về việc sử dụng các chỉ số và từ khóa không được theo dõi trên toàn cầu. Nếu các chỉ số hoặc từ khóa xuất hiện trên một ứng dụng riêng lẻ, chúng sẽ xuất hiện trong các ghi chú trong GCMS. Khi không có chỉ số hoặc từ trên trường hợp được xử lý bằng công cụ Chinook, thì cụm từ “Không áp dụng” sẽ xuất hiện trong GCMS.

Đối với việc quản lý tệp trong công cụ Chinook, việc sắp xếp các ứng dụng dựa trên trạng thái của ứng dụng trong GCMS, nó không dựa trên từ khóa hoặc cụm từ.

Trong trường hợp thử nghiệm Ocran được chọn để giải quyết vấn đề về tính đầy đủ của Hồ sơ Tòa án được Chứng nhận (CTR) trong Chinook, Tòa án đã bác bỏ đơn xin xem xét tư pháp vào ngày 10 tháng 2 năm 2022. Tòa án đã không phán quyết cụ thể về vấn đề CTR, vì nó không có tranh chấp trực tiếp giữa các bên. Tòa án tập trung đúng vào tính hợp lý của quyết định, chứ không phải trên các công cụ hành chính liên quan.

Tuy nhiên, Ocran là quyết định đầu tiên của Tòa án Liên bang đề cập đến tên Chinook trong bản án và khi các lý do cuối cùng được xác định là hợp lý. Điều này ủng hộ quan điểm của IRCC rằng các quyết định được đưa ra đối với các tệp mà công cụ được sử dụng để hỗ trợ xử lý có thể được bảo vệ giống như các quyết định được đưa ra đối với các tệp mà công cụ không được sử dụng.

Nguồn dịch tin tức về công cụ Chinook: canada.ca

Biên soạn và dịch: L&C Global

Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn thêm chi tiết – 028 3636 7979

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo Xem bản đồ
Gọi ngay Gửi Email Messenger Zalo Bản đồ