PEI PNP bạn hành 150 lời mời nhập cư Canada

Prince Edward Island PEI PNP đã công bố chi tiết về lời mời nhập cư của tỉnh vào ngày 18 tháng 3.

Chương trình đề cử tỉnh Prince Edward Island đã ban hành tổng cộng 150 thư mời. Hầu hết số lượng thư mời, 140 thư được gửi đến các ứng viên Express Entry và Labour Impact. Số còn lại với 10 thư mời được cấp cho các ứng viên Business Impact những người có điểm tối thiểu là 73.

Những chương trình PNP cho phép các tỉnh bang và vùng lãnh thổ của Canada lựa chọn các ứng viên nhập cư đáp ứng được nhu cầu thị trường của họ. Thỉnh thoảng sẽ có những chương trình PNP liên kết với hệ thống Express Entry liên bang của Canada. Canada hiện đang nhắm đến mục tiêu chào đón 80,800 người nhập cư mới thông qua các chương trình PNP trong năm nay.

Danh mục PEI PNP Express Entry

PEI PNP’s Express Entry Category là một chương trình PNP nâng cao, có nghĩa là nó hoạt động với hệ thống Express Entry của chính phủ liên bang.

Express Entry quản lý đơn đăng ký cho ba chương trình nhập cư diện kinh tế là: Federal Skilled Worker Program, Federal Skilled Trades Program, và Canadian Experience Class.

Những ứng viên đủ điều kiện sẽ được cho điểm CRS dựa trên độ tuổi, kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn, là khả năng ngoại ngữ ở tiếng Anh hoặc Pháp.

Các ứng viên Express Entry được tỉnh đề cử sẽ được cộng thêm 600 điểm vào tổng điểm CRS của họ, và đảm bảo nhận được ITA cho thường trú nhân trong đợt bốc thăm Express Entry tiếp theo.

Để được xem xét đề cử tỉnh từ PEI, các ứng viên Express Entry cần phải tạo hồ sơ EOI với PEI PNP.

Hồ sơ EOI sẽ được cho điểm dựa theo lưới điểm độc nhất của tỉnh. Các ứng viên có điểm số cao , sau đó, sẽ được mời thông qua những đợt bốc thăm được tổ chức hàng tháng.

PEI PNP không cung cấp thông tin chi tiết về số lượng ứng viên Express Entry và Labour Impact được mời ở mỗi danh mục, cũng như yêu cầu về điểm EOI tối thiểu.

Labour Impact Category 

Danh mục này dành cho những lao động nước ngoài có lời mời làm việc hợp lệ tại PEI, và nhận được sự hỗ trợ từ nhà tuyển dụng của họ. Danh mục này được chia thành 3 luồng, gồm: Skilled Worker, Critical Worker, và International Graduate.

Các ứng viên thuộc danh mục này cũng cần phải gửi hồ sơ EOI để được xem xét cho việc đề cử cấp tỉnh thông qua Labour Impact Category.

Business Impact Category

Các ứng viên thuộc danh mục này cần phải đạt yêu cầu về điểm tỉnh bang tối thiểu, để có thể tiếp tục với đơn đăng ký của họ. Yêu cầu về điểm số cũng sẽ khác nhau ở mỗi vòng bốc thăm. Những thư mời mà PEI gửi trong hôm nay được cấp thông qua luồng Work Permit, đây là luồng nhập cư dành cho các doanh nhân nước ngoài muốn sở hữu và vận hành doanh nghiệp của họ trên đảo này.

Biên soạn và dịch: L&C Global

Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn thêm chi tiết – 028 3636 7979 

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo Xem bản đồ
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger Zalo Bản đồ