fbpx
loader
niw eb2

NIW EB2 thông báo điều chỉnh lệ phí

CỤC DI TRÚ MỸ USCIS ĐIỀU CHỈNH MỨC PHÍ ĐỂ CÓ THỂ DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC, ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHƯƠNG TRÌNH NIW EB2 

WASHINGTON – Vào ngày 31/7/2020, Đội An Ninh Nội Địa Mỹ đã công bố “một quy định cuối cùng” điều chỉnh một số biểu phí cho các dịch vụ liên quan đến nhập cư và nhập tịch, nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động của tổ chức.

Không như những cơ quan chính phủ khác, USCIS được tài trợ từ nguồn ngân sách công. Gần 97% ngân sách của USCIS đến từ các khoản lệ phí gửi vào quỹ Tài khoản phí kiểm tra di trú.

Theo yêu cầu của luật liên bang, USCIS đã tiến hành đánh giá phí hai năm một lần. Họ xác định được các khoản phí đang thu hiện tại không đủ để duy trì các dịch vụ thụ lý và nhập tịch của tổ chức.

DHS đang điều chỉnh các biểu phí của USCIS, tăng trung bình 20% các biểu phí để có thể chi trả các chi phí vận hành. Theo tính toán nếu cứ tiếp tục duy trì mức phí hiện tại, tổ chức này sẽ rơi vào tình trạng thiếu ngân sách, khoảng 1 tỷ USD/ năm.

“USCIS được yêu cầu kiểm tra các khoản phí thu và chi, và sẽ điều chỉnh dựa trên các phân tích này”

Joseph Edlow – phó giám đốc USCIS về chính sách cho biết.

“Việc điều chỉnh các biểu phí này là cần thiết để quản lý hệ thống nhập cư của quốc gia, bảo vệ tổ quốc và cư dân Mỹ” NIW EB2

Các quy định về việc tăng chi phí nhằm thụ lý các yêu cầu lợi ích nhập cư, phát hiện và ngăn chặn gian lận nhập cư, kiểm tra các ứng viên, người bảo lãnh và người thụ hưởng. Để có thể hoàn thành các sứ mệnh của USCIS, quy định này cũng hỗ trợ các vấn đề về lương bổng, công nghệ, và điều hành. Quy định loại bỏ các khoản miễn lệ phí nhất định, bao gồm các biểu phí danh nghĩa mới cho người tị nạn, và giảm các khoản miễn lệ phí để thu hồi các chi phí thụ lý. NIW EB2

Quy định này cũng khuyến khích sử dụng dịch vụ trực tuyến bằng các giảm 10$ phí khi ứng viên thực hiện gửi đơn trực tuyến điện tử có sẵn từ USCIS. Việc điền đơn trực tuyến là một cách an toàn, hiệu quả, tiết kiệm và thuận tiện để gửi yêu cầu với USCIS.

Lần cuối cùng USCIS cập nhật cấu trúc biểu phí của họ là vào tháng 12 năm 2016 với trọng số trung bình tăng 21%.

Vui lòng truy cập đường dẫn bên dưới để tham khảo danh sách các thay đổi và bảng phí hoàn chỉnh. NIW EB2

TRUY CẬP NGAY

Quy định này bắt đầu có hiệu lực vào ngày 02/10/2020. Bất kỳ đơn đăng ký, kiến nghị hoặc yêu cầu phát sinh trước và vào ngày này sẽ áp dụng biểu phí mới được ban hành thông qua quy định này.

Xem thêm về chương trình NIW EB2

Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn miễn phí – 028 3636 7979

Tư vấn miễn phí