NHỮNG THAY ĐỔI TRONG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẦU TƯ LẤY QUỐC TỊCH CYPRUS 2019

Theo Bộ trưởng Tài chính Harris Georgiades, Nội Các Cộng hòa Cyprus (Síp) đã phê duyệt một loạt các thay đổi trong Chương trình đầu tư tăng thêm tính hiệu quả và đáng tin cậy hơn.

  • Đóng góp €75,000 cho Quỹ Nghiên cứu và Đổi mới.
  • Đóng góp €75,000 cho Tập đoàn phát triển đất đai của Cyprus, nhằm đóng góp cho chính sách nhà ở, đặc biệt cho mục đích thực hiện các dự án nhà ở vừa túi tiền với người dân và các kế hoạch nhà ở khác.
  • Việc đầu tư vào lĩnh vực vận chuyển sẽ được xem xét dựa trên các tiêu chí đo lường nhất định.
  • Việc đầu tư vào “Quỹ đăng ký đầu tư thay thế” sẽ được xem xét, cũng như khả năng cho phép đầu tư tối đa €200,000 vào các quỹ này trên sàn chứng khoán giao dịch thứ hai của Cyprus.
  • Tiền đầu tư sẽ phải duy trì trong 5 năm sau ngày nhập quốc tịch, thay vì 3 năm
  • Bãi bỏ hoàn toàn việc đầu tư vào trái phiếu chính phủ.
  • Nhà đầu tư phải có visa Schengen để có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch.
  • Nếu nhà đầu tư đã nộp đơn xin nhập quốc tịch ở bất kỳ quốc gia nào của Liên minh Châu Âu và bị từ chối thì sẽ không được quyền nhập quốc tịch Cyprus thông qua Chương trình đầu tư lấy quốc tịch Cyprus.
  • Đương đơn nên có thẻ thường trú của Cộng hòa Cyprus trong ít nhất 06 tháng trước khi nhập quốc tịch Cyprus.

Những sửa đổi này sẽ hiệu lực thi hành từ tháng 5 năm 2019.

L&C tổng hợp

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo Xem bản đồ
Gọi ngay Gửi Email Messenger Zalo Bản đồ