Những nhánh nhập cư mới đã bắt đầu hoạt động

Sáu nhánh nhập cư mới cho người dân tạm trú tại Canada đã được mở ra vào 12 giờ EST ngày 6 tháng 5. Dưới đây là cập nhật thông tin mới nhất về các nhánh nhập cư này từ khi ra mắt.

Cổng đăng ký online hiện đã mở ra trên trang web của chính phủ. Hiện bạn có thể thấy được có bao nhiêu người đã nộp đơn đăng ký cho đến hiện tại ở link này.

Vào ngày 5 tháng 5, Canada đã công bố hướng dẫn đăng ký cho những chương trình mới, bao gồm các giấy tờ cần có và chi tiết về những thứ mà ứng viên cần để đăng ký. Bộ nhập cư cũng đã cho ra mắt một trang web dành riêng cho những nhánh mới này, với một công cụ cho phép người sử dụng kiểm tra tính đủ điều kiện của họ.

Những nhánh mới dành cho các lao động thiết yếu và sinh viên quốc tế mới tốt nghiệp này dự kiến sẽ nhanh chóng nhận đủ số lượng tối đa. Mặc dù số lượng người có giấy phép lao động và học tập tại Canada có thể đạt mức 1.5 triệu người, nhưng có lẽ số lượng người có thể đủ điều kiện cho các chương trình này sẽ rất ít và số lượng ứng viên có thể thu thập đủ hồ sơ vào thời điểm hiện tại càng ít hơn, điển hình như kết quả kiểm tra ngôn ngữ.

Sẽ có đến 90,000 thường trú nhân mới có thể được nhận thông qua ba trong số các nhánh nhập cư mới này. Và sẽ không giới hạn số lượng ứng viên có thể đăng ký thông qua những nhánh nhập cư dành riêng cho người nói tiếng Pháp.

nhánh nhập cư mới của Canada nhằm khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh

Chi tiết về mức giới hạn số lượng đầu vào ở mỗi chương trình:

  • Người lao động tại Canada (Workers in Canada) – Luồng A dành cho lao động thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe (20,000 đơn đăng ký)
  • Người lao động tại Canada (Workers in Canada) – Luồng B dành cho người lao động thiết yếu không thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe (30,000 đơn đăng ký)
  • Sinh viên quốc tế tốt nghiệp (International graduates) (40,000 đơn đăng ký)
  • Người lao động tại Canada (Workers in Canada) – Luồng A dành cho người lao động thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe có thể nói tiếng Pháp (không giới hạn)
  • Người lao động tại Canada (Workers in Canada) – Luồng B dành cho người lao động thiết yếu không thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe có thể nói tiếng Pháp (không giới hạn)
  • Sinh viên quốc tế tốt nghiệp có thể nói tiếng Pháp (French-speaking international graduates) (không giới hạn)

Việc nộp đơn đăng ký sẽ được mở đến ngày 5 tháng 11, hoặc cho đến khi nhận đủ số lượng, tùy thuộc vào việc nào xảy ra trước.

Canada mở ra 6 nhánh nhập cư mới trong đại dịch

Tại sao lại cho ra mắt những nhánh nhập cư mới có thời hạn này?

Những nhánh này được tạo ra với nỗ lực đạt được mục tiêu nhập cư 401,000 thường trú nhân mới vào năm 2021. Do các hạn chế đi lại đã làm giới hạn việc lưu thông của những ứng viên từ nước ngoài đến Canada, những nhánh nhập cư mới này giúp những lao động tạm thời hiện đang ở tại Canada có thể trờ thành thường trú nhân.

Trong một bản thông cáo sau bài phát biểu của Bộ Trưởng Bộ Nhập Cư Mendicino, IRCC đã viết, những lộ trình thường trú mới ghi nhận nhu cầu của Canada đối với những người lao động có kinh nghiệm và trình độ học vấn trên con đường khôi phục kinh tế.

Những lộ trình này cũng đã công nhận sự đóng góp của nhiều người lao động thiết yếu trong suốt quá trình bùng nổ đại dịch. Rất nhiều người lao động làm việc tại tiền tuyến trong suốt đại dịch là  cư dân tạm trú.

“Đại dịch đã soi sáng sự đóng góp của những người mới đến trong các ngành nghề thiết yếu, chúng tôi xem họ, những người chăm sóc sức khỏe, đầu bếp và thu ngân là những người hùng của Canada, với lộ trình mới này, chúng tôi ghi nhận tầm quan trọng của họ trong việc khôi phục kinh tế Canada, cho phép họ định cư tại Canada và giúp đất nước khôi phục tốt hơn.

Thông điệp chúng tôi muốn gửi đến họ rất đơn giản: tình trạng của bạn có lẽ chỉ là tạm thời, nhưng đóng góp của bạn sẽ tồn tại mãi mãi – và chúng tôi muốn bạn ở lại” – Mendicino phát biểu trong một buổi thông cáo.

Biên soạn và dịch: L&C Global

Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn thêm chi tiết – 028 3636 7979 

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo Xem bản đồ
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger Zalo Bản đồ