Hướng dẫn cách tính các yêu cầu về thu nhập để bảo lãnh cha mẹ và ông bà của bạn nhập cư Canada.

Khi bạn nộp đơn bảo lãnh cha mẹ hoặc ông bà của mình để nhập cư Canada, bạn phải chứng minh rằng bạn đã kiếm đủ tiền để đáp ứng yêu cầu thu nhập.

Yêu cầu về thu nhập khác nhau đối với mỗi người nộp đơn Chương trình Cha mẹ và Ông bà (PGP), tùy thuộc vào quy mô gia đình của bạn, số lượng người được bảo lãnh và liệu bạn có đang bảo lãnh cho các thành viên gia đình của mình ở Quebec hay một tỉnh khác của Canada.

Số lượng thành viên trong gia đình

Quy mô của gia đình dựa trên người mà bạn, nhà bảo lãnh, hiện đang hỗ trợ ở Canada, cũng như người bạn định bảo lãnh nhập cư Canada.

Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) sẽ muốn thấy rằng bạn có đủ điều kiện kinh tế để nuôi bản thân cũng như gia đình. Khi đếm xem có bao nhiêu người trong gia đình của bạn cho PGP, hãy bao gồm:

  • Bản thân;
  • Vợ / chồng của bạn, hoặc bạn đồng hành thông luật;
  • Con cái phụ thuộc của bạn;
  • Con cái phụ thuộc của vợ / chồng hoặc bạn đồng hành của bạn;
  • Bất kỳ người nào khác mà bạn đã bảo lãnh trước đây mà bạn vẫn đang chịu trách nhiệm về tài chính;
  • Cha mẹ và ông bà mà bạn muốn bảo lãnh; và
  • Vợ / chồng, bạn đời và con cái phụ thuộc của cha mẹ và ông bà của bạn ngay cả khi họ không đi cùng đến Canada.

Cũng nên nhớ rằng, đối với PGP, bạn chỉ có thể bảo lãnh cha mẹ hoặc ông bà của mình và bất kỳ con cái phụ thuộc nào mà họ có. Nếu con cái của họ trên 22 tuổi hoặc không được coi là “phụ thuộc”, họ sẽ phải nộp đơn xin nhập cư Canada theo một chương trình khác.

Nhập cư Canada - Tính thu nhập để bảo lãnh người thân

Thu nhập cần thiết tối thiểu để bảo lãnh chương trình PGP bên ngoài Quebec

IRCC xem xét thu nhập của bạn trong ba năm đóng thuế liên tiếp trước khi bạn nộp đơn. Đối với năm nay, điều đó có nghĩa là thu nhập hàng năm của bạn từ 2018, 2019 và 2020.

Thu nhập Cần thiết Tối thiểu (MNI) áp dụng cho bạn, người bảo lãnh, không phải cha mẹ và ông bà của bạn. Nếu bạn không thể đáp ứng các yêu cầu về thu nhập, bạn có thể bao gồm vợ / chồng hoặc đối tác thông luật của mình với tư cách là người đồng ký tên để giúp đáp ứng các yêu cầu của cam kết.

MNI cho mỗi năm thường được tính toán dựa trên số liệu Cắt giảm Thu nhập Thấp (LICO) của IRCC cộng với 30%. Số liệu MNI cho năm 2020 là do những thách thức kinh tế mà nhiều người Canada phải đối mặt trong đại dịch.

Quy mô của hộ gia đình MNI 2020. MNI 2019. MNI 2018.
2 người $ 32,270. $ 41,007. $ 40,379.
3 người $ 39,672. $ 50,414. $ 49,641.
4 người $ 48,167. $ 61,209. $ 60,271.
5 người $ 54,630. $ 69,423. $ 68,358.
6 người $ 61,613. $ 78,296. $ 77,095.
7 người $ 68,595. $ 87,172. $ 85,835.
Mỗi người bổ sung sau đó $ 6,985. $ 8,876. $ 8,740.

Nếu gia đình bạn thêm hoặc mất một thành viên trong những năm này, thì MNI sẽ áp dụng cho số người trong hộ gia đình trong năm đó. Ví dụ: nếu bạn và vợ / chồng của bạn sinh con đầu lòng vào năm 2019, thì bạn sẽ phải đáp ứng các yêu cầu của MNI đối với đơn vị gia đình 3 người trong năm 2019 và 2020.

Để chứng minh thu nhập của bạn trong những năm này, bạn cần cung cấp Thông báo Đánh giá của Cơ quan Doanh thu Canada cho mỗi năm trong ba năm đóng thuế.

Yêu cầu về thu nhập đối với bảo lãnh chương trình PGP ở Quebec

Nếu bạn đang sống ở Quebec, bạn sẽ có các yêu cầu về thu nhập khác nhau. Điều này là do Quebec có nhiều quyền tự chủ hơn đối với hệ thống nhập cư của mình so với các tỉnh khác, ngay cả khi IRCC có tiếng nói cuối cùng về tình trạng thường trú nhân.

Là một nhà bảo lãnh từ Quebec, bạn được cho là có thể hỗ trợ tài chính cho người thân của mình nếu bạn đã đáp ứng một số yêu cầu về thu nhập nhất định trong 12 tháng trước đó. Vợ / chồng hoặc đối tác thông luật của bạn cũng có thể là người đồng ký kết nếu bạn không thể tự mình đáp ứng các yêu cầu.

Bạn cần có tổng thu nhập lớn hơn hoặc bằng tổng của hai bảng dưới đây. Bảng đầu tiên áp dụng cho thu nhập yêu cầu tối thiểu của người bảo lãnh chỉ để hỗ trợ gia đình của họ. Vì vậy, nếu bạn là một cá nhân nộp đơn xin bảo lãnh cha mẹ của bạn để nhập cư Canada trong năm nay, bạn sẽ cần phải có thu nhập hàng năm ít nhất là 24,602 đô la. Nếu đó là bạn và vợ / chồng của mình, bạn sẽ cần 33,209 đô la.

Những khoản sau đây là bắt buộc đối với những người đăng ký PGP 2021. Để đủ điều kiện, bạn cần phải kiếm được số tiền sau trong 12 tháng trước khi nộp đơn:

Quy mô của hộ gia đình
Yêu cầu thu nhập hàng năm cơ bản
1 người $ 24,602.
2 người $ 33,209.
3 người $ 41,001.
4 người $ 47.156.
5 người $ 52,482.
Hơn 5 người, với mỗi người bổ sung thêm $ 5,326.

Bảng thứ hai áp dụng cho những người thân mà bạn đang bảo lãnh. Để tìm hiểu xem bạn có đáp ứng yêu cầu hay không, bạn phải thêm khoản tương ứng trong bảng trước vào cột bên phải của bảng dưới đây. Ví dụ: nếu bạn là người độc thân đăng ký bảo lãnh mẹ mình thông qua PGP, yêu cầu thu nhập của bạn sẽ là 24,602 đô la + 17,994 đô la = 42,596 đô la.

Thu nhập bổ sung cần thiết của người bảo lãnh để đáp ứng nhu cầu cơ bản của người được bảo lãnh và các thành viên gia đình của họ
Số người từ 18 tuổi trở lên Số người dưới 18 tuổi
Tổng thu nhập hàng năm cần thiết của người bảo lãnh
1 $ 8,515
2 $ 13,496
Tổng thu nhập hàng năm cần phải tăng $ 4.500 với mỗi người bổ sung dưới 18 tuổi.
Số người từ 18 tuổi trở lên Số người dưới 18 tuổi
Tổng thu nhập hàng năm cần thiết của người bảo lãnh
1. $ 17,994.
1. 1. $ 24,177.
1. 2. $ 27,300.
Tổng thu nhập hàng năm cần phải tăng $ 3.121 với mỗi người bổ sung dưới 18 tuổi.
Số người từ 18 tuổi trở lên Số người dưới 18 tuổi
Tổng thu nhập hàng năm cần thiết của người bảo lãnh
2. $ 26,388.
2. 1. $ 29,560.
2. 2. $ 31,912.
Tổng thu nhập hàng năm yêu cầu tăng $ 2.342 với mỗi người dưới 18 tuổi và $ 8.389 với mỗi người bổ sung từ 18 tuổi trở lên.

Nhập cư Canada - Tính thu nhập để bảo lãnh người thân

Quy tắc về người đồng ký kết

Nếu bạn gặp khó khăn khi tự mình đáp ứng các yêu cầu về thu nhập, bạn có thể liệt kê vợ / chồng hoặc bạn đồng hành thông luật của mình là người đồng ký tên. Các đối tác thông luật sẽ phải gửi biểu mẫu xác nhận tình trạng thông luật cùng với đơn đăng ký nhập cư Canada theo PGP.

Bất kể bạn đã ở bên nhau bao lâu, IRCC sẽ xem xét thu nhập của người đồng ký kết trong ba năm qua nếu họ đến từ bên ngoài Quebec và trong 12 tháng qua đối với cư dân Quebec.

Người đồng ký tên cũng phải đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện giống như bạn, người bảo lãnh và đồng ý chăm sóc tài chính cho cha mẹ hoặc ông bà được bảo lãnh của bạn trong một khoảng thời gian. Họ phải ít nhất 18 tuổi, sống ở Canada với tư cách là công dân, thường trú nhân Canada trong số các tiêu chí khác.

Nếu bạn thiếu các nghĩa vụ tài chính của mình, bạn và người đồng ký kết sẽ phải chịu trách nhiệm như nhau trong việc bão lãnh nhập cư Canada này.

Nhập cư Canada - Tính thu nhập để bảo lãnh người thân

Biên soạn và dịch: L&C Global

Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn thêm chi tiết – 028 3636 7979 

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo Xem bản đồ
Gọi ngay Gửi Email Messenger Zalo Bản đồ