fbpx
loader
Kết quả vòng cấp thư mời của Úc

Kết quả vòng cấp thư mời của Úc

Kết quả Vòng cấp thư mời từ Chính phủ Úc

Kết quả vòng cấp thư mời của Úc đã được công bố vào ngày 11/4 vừa qua. Vòng cut-off của Úc chủ yếu dành cho visa 189 (Skilled Independent visa) và visa 491 (Skilled Work Regional Provisional visa) dành cho bảo lãnh gia đình.

Dưới đây bảng thống kê số hồ sơ nhận được thư mời cho vòng tháng 4:

Visa Số lượng hồ sơ nhận được thư mời
Skilled Independent visa (subclass 189) 50
Skilled Work Regional (Provisional) visa (subclass 491) – Bảo lãnh gia đình 50

Dưới đây là bảng thống kê số điểm để nhận được thư mời trong tháng 4:

Visa Số điểm cut-off Hạn chót nộp hồ sơ (theo giờ Úc)
Skilled Independent visa (subclass 189) 95 25/03/2020 5:36pm
Skilled Work Regional (Provisional) visa (subclass 491) – Bảo lãnh gia đình 95 10/04/2020 7:12pm

 

Bộ di trú Úc sẽ chọn những hồ sơ có số điểm EOI từ cao xuống thấp. Đối với những hồ sơ có số điểm bằng nhau thì Bộ di trú sẽ chọn những hồ sơ có thời gian nộp sớm hơn.

Kết quả vòng cấp thư mời của Úc ở tháng 4 này, có thể thấy số điểm tối thiểu của ứng viên cần là 95 điểm.Kết quả vòng cấp thư mời của Úc

Kết quả vòng cấp thư mời của Úc với các số điểm cụ thể sau:

Subclass

Mã nghề Tên những nghề nghiệp phổ biến

Điểm tháng 4

189 2211 Kế toán 100
189 2212 Kiểm toán viên, Thư ký và Thủ quỹ 95
189 2334 Kỹ sư điện tử 95
491 2334 Kỹ sư điện tử 95
189 2335 Kỹ sư Công nghiệp, cơ khí và sản xuất 95
491 2335 Kỹ sư Công nghiệp, cơ khí và sản xuất 105
189 2339 Chuyên gia kỹ thuật khác 95
491 2339 Chuyên gia kỹ thuật khác 105
189 2611 Kỹ thuật viên công nghệ thông tin & phân tích hệ thống 95
491 2611 Kỹ thuật viên công nghệ thông tin & phân tích hệ thống 105
189 2613 Lập trình viên phần mềm và ứng dụng 95
491 2613 Lập trình viên phần mềm và ứng dụng 95
189 2631 Chuyên gia về mạng máy tính 95

 

Với những thông tin trên, L&C Global tin chắc những ứng viên đang quan tâm đến chương trình Úc sẽ có được định hướng cho bản thân.

Tư vấn miễn phí