fbpx
loader
kéo dài thời gian lưu trú cho du khách tại Canada

Kéo dài thời gian lưu trú với tư cách du khách ở Canada

Nếu bạn đến Canada với tư cách là một du khách, nhưng tình trạng của bạn lại sắp hết hạn, thì đây là những thứ bạn nên biết để có thể kéo dài thời gian lưu trú của mình.

Với việc đóng cửa biên giới, các lệnh cấm du lịch và các hạn chế vẫn đang được áp dụng. Nếu bạn hiện đang ở tại Canada với tư cách là một du khách, có lẽ bạn sẽ muốn kéo dài thời gian lưu trú của mình.

Nhìn chung, thị thực du lịch cho phép những người nước ngoài sinh sống hợp pháp tại Canada trong thời gian sáu tháng. Sau khi khoản thời gian này kết thúc, thì tình trạng hợp pháp của du khách cũng đã đến hạn và họ phải rời khỏi Canada.

Nếu bạn rơi vào trường hợp này, bạn có lẽ sẽ xem xét việc kéo dài thời gian lưu trú tại Canada sau khoảng thời gian được quy định.

Để làm vậy, bạn sẽ cần phải gửi đơn đăng ký đến IRCC trong thời điểm thị thực du lịch của bạn, hay còn được gọi là thị thực tạm trú (TRV – Temporary Resident Visa), vẫn còn hiệu lực. TRV là một loại giấy được cấp bởi văn phòng thị thực Canada và được đưa vào hộ chiếu của công dân nước ngoài. Giấy này sẽ được cấp nếu bạn đáp ứng được các điều kiện nhập cảnh vào Canada với tư cách là công dân tạm trú.

Để kéo dài thời gian lưu trú, bạn phải đăng ký hồ sơ du khách. Loại giấy này sẽ có ngày hết hạn, vào lúc đó bạn phải rời khỏi Canada hoặc đăng ký gia hạn để có thể hợp pháp ở tại Canada. Nên nhớ rằng hồ sơ du khách sẽ không đảm bảo việc bạn có thể quay trở lại Canada nếu bạn đã quyết định rời khỏi đất nước này.

Nếu hiện thị thực du lịch của bạn đã hết hạn trong thời gian nộp đơn xin gia hạn, bạn có thể ở lại Canada cho đến khi có quyết định. Đây còn được gọi là “maintained status”, trước đây là “implied status”.

Trong suốt thời gian này, tình trạng du khách của bạn đã được gia hạn, và bạn có thể được phép ở lại Canada với tư cách du khách.

Tuy nhiên, nếu tình trạng lưu trú của bạn đã hết hạn, bạn vẫn có thể khôi phục lại tình trạng của bản thân nếu đáp ứng được các yêu cầu và điều kiện tiên quyết.

kéo dài thời gian lưu trú cho du khách tại canada

Bạn có thể ở lại Canada bao lâu?

Trừ khi là công dân đến từ các quốc gia được miễn trừ thị thực, những cá nhân muốn nhập cảnh Canada với mục đích tạm trú, như du khách, người lao động nước ngoài tạm thời và sinh viên quốc tế, đều phải đăng ký và nhận được TRV. Hầu hết các du khách sẽ được ở lại Canada trong vòng sáu tháng.

Những người nhận được dấu mộc trên hộ chiếu của họ khi nhập cảnh Canada phải rời khỏi đất nước này vào ngày được thể hiện trên con dấu. Những người được cấp hồ sơ du khách sẽ phải rời khỏi Canada trước ngày được ghi trên hồ sơ.

Trong trường hợp hộ chiếu không có con dấu, những cư dân nước ngoài chỉ có thể ở lại Canada trong khoảng sáu tháng kể từ ngày đầu tiên họ đến Canada hoặc trước ngày hộ chiếu họ hết hạn, tùy thuộc vào việc nào xảy ra trước.

Bạn vẫn có thể đăng ký xin thị thực du lịch khi các hạn chế đi lại vẫn còn được áp dụng, tuy nhiên, chỉ những cá nhân được miễn trừ khỏi những hạn chế đi lại mới được phép nhập cảnh và lưu trú tại Canada trong thời gian này.

Kéo dài thời gian lưu trú tại canada cho du khách trong mùa covid

Chính sách tạm thời cho phép du khách nộp đơn xin giấy phép lao động

Vào ngày 24 tháng 8 năm 2020, IRCC đã cho ra mắt một biện pháp mới cho phép những cư dân nước ngoài hiện đang ở Canada là du khách có thể kéo dài thời gian lưu trú nếu có thư mời nhận việc hợp lệ, nộp đơn xin giấy phép lao động dành cho chủ lao động cụ thể. Trước đó, du khách thường sẽ cần phải đăng ký xin giấy phép lao động của họ trước khi đến Canada. Nếu họ hiện đã ở tại đất nước này với tình trạng du khách khi họ nhận được phê duyệt trên giấy phép lao động, họ cần phải rời khỏi Canada và quay trở lại để kích hoạt giấy phép này.

Ứng viên muốn hưởng lợi từ những biện pháp tạm thời này cần phải:

  • Có tình trạng hợp lệ tại Canada vào ngày đăng ký
  • Hiện vẫn lưu trú tại Canada với tình trạng hợp lệ
  • Có lời mời nhận việc hợp lệ
  • Gửi đơn xin giấy phép lao động tại Canada dành cho chủ lao động cụ thể, được hỗ trợ bởi LMIA hoặc thư mời tuyển dụng miễn trừ LMIA, không trễ hơn ngày 31 tháng 8 năm 2021
  • Đáp ứng tất cả các tiêu chí đầu vào tiêu chuẩn, như tiêu chí về y tế, pháp lý cùng những yếu tố khác.

Chính sách tạm thời này lần đầu được ra mắt cho phép những du khách đến Canada trong thời điểm khi các hạn chế đi lại liên quan đến COVID-19 được áp dụng và sau đó đã được gia hạn cho đến ngày 31 tháng 8 năm 2021.

 

Biên soạn và dịch: L&C Global

Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn thêm chi tiết – 028 3636 7979 

Tư vấn miễn phí