fbpx
loader
bảo lãnh ba mẹ và ông bà đến Canada

Hướng dẫn đăng ký bảo lãnh ba mẹ và ông bà đến Canada 2020

Để bảo lãnh cho ba mẹ và ông bà đến Canada, đương đơn cần thông qua 6 bước đăng ký. Sau đây là hướng dẫn chi tiết.

Cách đăng ký

Nếu bạn được mời để bảo lãnh ba mẹ và ông bà đến Canada, dưới đây là 2 bước đăng ký:

 1. Bạn phải đăng ký để trở thành ngưởi bảo lãnh
 2. Ba mẹ hoặc ông bà của bạn phải đăng ký thường trú nhân

Gửi đơn đăng ký bảo lãnh và thường trú nhân cùng lúc vào cùng một thời điểm.

Chúng tôi phải nhận đơn đăng ký hoàn chỉnh của bạn trong vòng 60 ngày kể từ ngày bạn nhận được thư mời. Hạn chót sẽ được thể hiện rõ trên thư mời của bạn.

Có 6 bước để đăng ký bảo lãnh cho ba mẹ và ông bà của bạn.

1. Gửi đơn interest to sponsor (nguyện vọng bảo lãnh) để bảo lãnh cho ba mẹ và ông bà đến Canada

Bước đầu tiên để bảo lãnh ba mẹ và ông bà đến Canada là điền đơn Interest to Sponsor. Thời gian gửi đơn bắt đầu từ những tháng đầu năm trong một khoảng thời gian nhất định. Sau khi kết thúc thời gian đăng ký chúng tôi sẽ kiểm tra lại tất cả các đơn và loại bỏ những đơn bị trùng.

2. Hoàn thiện đơn đăng ký thông qua việc nhận thư mời đăng ký

Chúng tôi sẽ gửi thư mời cho những cá nhân đăng ký bảo lãnh có tiềm năng, thư mời sẽ được gửi theo thứ tự mà chúng tôi nhận được đơn đăng ký.

3. Nhận trọn bộ hồ sơ đăng ký bảo lãnh cho ba mẹ và ông bà đến Canada

Để tránh việc sử dụng những biểu mẫu cũ, bạn không nên chuẩn bị trước đơn đăng ký cho đến khi bạn nhận được thư mời đăng ký để hoàn tất hồ sơ bảo lãnh.

Bộ hồ sơ đăng ký bao gồm:
 • Danh sách những tài liệu bạn và người bạn muốn bảo lãnh cần chuẩn bị
 • Những biểu mẫu mà bạn và người bạn muốn bảo lãnh phải hoàn thành
 • Hướng dẫn cách điền biểu mẫu bảo lãnh ba mẹ và ông bà đến Canada

Bạn nên đọc kỹ hướng dẫn trước khi bạn điền đơn đăng ký. Chi phí xử lý đơn bảo lãnh của bạn sẽ không được hoàn trả lại.

Hãy chắc rằng:
 • Bạn đủ điều kiện bảo lãnh trước khi bạn thực hiện đăng ký
 • Bạn liệt kê đủ các thành viên trong gia đình
 • Tất cả thông tin trên biểu mẫu đều chính xác
 • Đơn đăng ký của bạn là đơn hoàn thiện

Nếu bạn sống ở Quebec, hãy tham khảo các bước để bảo lãnh ba mẹ và ông bà của bạn ở đây.

Cách để kiểm tra thông tin về quốc tịch tại Canada của bạn:

Để có thể bảo lãnh ba mẹ hoặc ông bà, bạn cần:

 • Thông tin về ngày bạn có quốc tịch Canada
 • Số UCI và ID của bạn

Để tìm thông tin về ngày và số thẻ, vui lòng kiểm tra mặt sau của giấy chứng nhận quốc tịch

Nếu bạn không có giấy chứng nhận quốc tịch, bạn có thể đăng ký:
 • Giấy chứng nhận quốc tịch khẩn cấp
 • Tìm hồ sơ quốc tịch khẩn cấp (search of citizenship records urgently)
Nếu bạn không có bằng chứng về quốc tịch của bạn trong vòng 60 ngày khi bạn đăng ký, bạn phải gửi thư giải trình như sau:
 • Lý do bạn không có bằng chứng về quốc tịch.
 • Các bước bạn đã làm để có được quốc tịch.

4. Trả phí đăng ký bảo lãnh cho ba mẹ và ông bà đến Canada

Trong hầu hết các trường hợp, chi phí sẽ bao gồm:

 • Chi phí xử lý hồ sơ cho bạn, cho người bạn muốn bảo lãnh và người phụ thuộc của họ
 • Phí quyền của thường trú nhân (Right of Permanent Residence Fee)
 • Phí sinh trắc học

Những chi phí này sẽ được trả trực tuyến tại đây

Phí sinh trắc học

Trong hầu hết các trường hợp, bạn cần phải trả phí sinh trắc học khi bạn gửi đơn đăng ký. Nếu không quá trình xử lý đơn sẽ bị kéo dài. Phí sinh trắc học bao gồm phí lấy vân tay và ảnh của bạn.

Chi phí cho bên thứ ba

Phụ thuộc vào trường hợp của bạn, bạn sẽ trả phí cho các bên thứ ba về:

Hướng dẫn trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các chi phí mà bạn phải trả

5. Gửi đơn đăng ký

Chúng tôi phải nhận được đơn đăng ký hoàn chỉnh của bạn trong vòng 60 ngày. Hạn cuối là vào ngày được thể hiện trên thư mời của bạn.

Hướng dẫn gửi đơn sẽ có trong hướng dẫn đăng ký

Bạn có thể sẽ sử dụng dịch vụ vận chuyển để nộp đơn đăng ký của mình. Nếu bạn muốn, những đơn vị này có thể giúp bạn tra cứu tình trạng vận chuyển cho đơn đăng ký của bạn. Bạn cũng có thể sử dụng dịch vụ bưu điện truyền thống.

Tìm hiểu về thời gian xử ký đơn đăng ký tại đây.

Chúng tôi sẽ trả lại đơn đăng ký nếu đơn:
 • Vẫn chưa hoàn thiện
 • Phí chưa được nộp
 • Bạn không được mời để đăng ký bảo lãnh
 • Chúng tôi không nhận được đơn đăng ký vào đúng thời gian được ghi trên thư mời của bạn

6. Cung cấp các thông tin khác trong quá trình xử lý

Trong quá trình xử lý, chúng tôi sẽ yêu cầu người được bảo lãnh gửi:

 • Thông tin về sinh trắc học
  • Sau khi nhận được phí sinh trắc học, chúng tôi sẽ gửi thư yêu cầu thành viên trong gia đình của bạn cung cấp thông tin về sinh trắc học của họ
  • Thành viên trong gia đình của bạn cần đính kèm theo thư này khi họ cung cấp thông tin về sinh trắc học
  • Họ có 30 ngày để gửi trực tiếp thông tin về sinh trắc học của họ tại địa điểm thu thập gần nhất.
 • Giấy khám sức khỏe
 • Lí lịch tư pháp
  • Bạn không cần phải gửi lí lịch tư pháp khi nộp đơn đăng ký. Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn nộp sau đó, trong quá trình xử lý
  • Bạn cần giấy lí lịch tư pháp cho người được bảo lãnh và mỗi thành viên trên 18 tuổi trong gia đình. (những thành viên chưa phải là công dân Canada hoặc thường trú nhân)
  • Lí lịch tư pháp thường sẽ hết hiệu lực sau một năm kể từ ngày ban hành:
   • Tùy vào thời điểm xử lý hồ sơ, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp bản mới nhất.

Chúng tôi sẽ gửi hướng dẫn và cho các thành viên trong gia đình của bạn biết về thời gian họ phải gửi các thông tin trên cho chúng tôi.

Bạn sẽ phải cập nhật lại thông tin cho chúng tôi trong những trường hợp sau:

 • Sinh hoặc nhận nuôi con
 • Kết hôn hoặc li hôn
 • Mất hoặc có thêm người phụ thuộc

Nguồn: Canada.ca

Biên soạn và dịch: L&C Global

Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn thêm chi tiết – 028 3636 7979

Tư vấn miễn phí