fbpx
loader
Năm 2022, và những quyết định giảm chi phí sinh hoạt ở British Columbia

Cắt giảm chi phí sinh hoạt ở British Columbia vào năm 2022

Tỉnh đang làm việc để giảm chi phí sinh hoạt ở British Columbia cho người dân vào năm 2022.

Trong năm tới, các hộ gia đình sẽ được hưởng lợi từ:

  • mở rộng dịch vụ giữ trẻ 10 đô la một ngày và giảm 50% phí trung bình vào cuối năm 2022 cho trẻ em dưới sáu tuổi
  • phương tiện công cộng miễn phí cho trẻ em dưới 12 tuổi sẽ giúp chúng tiết kiệm tới 672 đô la vào năm 2022
  • lần giảm tỷ lệ lớn nhất trong lịch sử của ICBC, giảm tỷ lệ bảo hiểm xe ô tô trung bình 20% vào năm 2021
  • tăng lương tối thiểu, khiến người lao động được trả lương thấp nhất ở B.C tăng lên hơn 15,20 đô-la

Thủ hiến John Horgan cho biết: “Mọi người đang lo lắng về chi phí sinh hoạt ở British Columbia của cuộc sống hàng ngày và đại dịch chỉ gây khó khăn hơn cho những người vốn đang phải vật lộn để vượt qua. Năm nay, chính phủ của chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để giảm chi phí cho người dân và gia đình của họ để chúng tôi có thể xây dựng một B.C lớn mạnh hơn dành cho tất cả mọi người.”

Những sáng kiến ​​này được xây dựng dựa trên công việc của Tỉnh nhằm làm cho cuộc sống của người dân trở nên hợp lý hơn trong bốn năm qua, bao gồm:

  • loại bỏ phí bảo hiểm MSP và phí cầu đường
  • giới hạn tiền thuê tăng lên đến lạm phát
  • tiết kiệm cho hàng chục nghìn gia đình lên đến 19,000 đô-la một năm cho việc chăm sóc trẻ em
  • loại bỏ lãi suất cho các khoản vay sinh viên
  • tăng hỗ trợ thu nhập hơn 50%

Thủ hiến Horgan nói: “Chúng tôi không muốn quay lại những cách cũ về phí bảo hiểm MSP không công bằng hoặc tỷ lệ ICBC tăng vọt khiến cuộc sống của con người không còn đủ khả năng chi trả. Để giảm chi phí cho các gia đình, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để đưa tiền trở lại túi của người dân British Columbia.”

Năm 2022, và những quyết định giảm chi phí sinh hoạt ở British Columbia

Nguồn: BC GOV News

Biên soạn và dịch: L&C Global

Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn thêm chi tiết – 028 3636 7979 

Tư vấn miễn phí