Express Entry BC (EEBC) là một nhánh thuộc Chương trình Đề cử Tỉnh bang BC (BC PNP) cho phép BC tận dụng hệ thống Express Entry của liên bang. Đây là một cách nhanh hơn để những người lao động có tay nghề cao đủ điều kiện có được thẻ thường trú tại BC.

Điều kiện để tham gia chương trình Express Entry BC:

 • Đã có hồ sơ trong chương trình định cư liên bang Express Entry và có mã số hồ sơ của chương trình này (Express Entry Profile Number) và mã Job Seeker Validation Code từ bộ di trú liên bang của chương trình Express Entry.
 • Đương đơn nhận được một lời mời làm việc (Job Offer) toàn thời gian, không giới hạn (Permanent Offer) từ một chủ lao động tại British Columbia.
 • Công việc trong thư mời làm việc phải thuộc một trong các mã ngành 0, A và B. |
 • Đường đơn có đủ điều kiện đáp ứng được yêu cầu của công việc trong thư mời làm việc (yêu cầu về bằng cấp, tiếng Anh, độ tuổi, kinh nghiệm, vv)
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc liên quan trực tiếp đến mã ngành của thư mời làm việc tại BC.
 • Có tiếng Anh IETLS General Training đạt 6.0 điểm cho tất cả các kỹ năng
 • Mức lương trong Job Offer phải bằng hoặc cao hơn mức lương trung bình của mã ngành liên quan thuộc tỉnh bang British Columbia.
 •  Sức khoẻ tốt và lý lịch tư pháp trong sạch

Yêu cầu của chương trình

1.Express Entry là gì?

Express Entry là một hệ thống cho phép Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) quản lý cách những người có kinh nghiệm làm việc có tay nghề cao nộp đơn xin nhập cư vào Canada.

2. Express Entry BC là gì?

Express Entry BC (EEBC) là một nhánh thuộc Chương trình Đề cử Tỉnh BC (BC PNP) cho phép B.C tận dụng hệ thống Express Entry của liên bang. Đây là một cách nhanh hơn để những người lao động có tay nghề đủ điều kiện có được thị thực thường trú tại B.C.

Bạn có thể đăng ký theo một trong bốn loại EEBC.

3. Sự khác biệt chính giữa nhánh Express Entry BC và nhánh SI – Skilled Worker là gì?

Express Entry BC

 • Quy trình đăng ký trực tuyến để đăng ký với IRCC nhằm xin thường trú.
 • IRCC xử lý đơn xin thường trú nhanh hơn.
 • Chỉ dành cho các nghề có kỹ năng (Hệ thống phân loại nghề quốc gia kỹ năng cấp 0, A hoặc B).
 • Yêu cầu người nộp đơn phải đáp ứng các tiêu chí tối thiểu cho một trong các chương trình nhập cư kinh tế liên bang của IRCC, bao gồm kinh nghiệm làm việc, ngôn ngữ và nguồn vốn định cư.

SI – Skilled Worker

 • Quy trình nộp đơn bằng giấy cho IRCC nhằm xin thường trú.
 • Thời gian xử lý IRCC khác với các đơn xin thường trú nhân theo Express Entry.
 • Dành cho tất cả các nghề đủ điều kiện trong (Ma trận phân loại nghề nghiệp quốc gia cấp kỹ năng 0, A, B, C và D).
 • Không yêu cầu ứng viên phải có kinh nghiệm trước đó trong một số hạng mục làm việc, mặc dù kinh nghiệm có thể có lợi cho đơn đăng ký của bạn.

4. Đơn xin nhập cư Doanh nhân có thể được xử lý thông qua Express Entry BC không?

Không. Không có lựa chọn nào của Express Entry BC dành cho nhánh Nhập cư Doanh nhân.

5. Tôi có cần đáp ứng các yêu cầu theo Express Entry của IRRC, cũng như Express Entry BC, khi nộp đơn xin thường trú tại B.C?

Có. Bạn phải đáp ứng các tiêu chí cho danh mục EEBC cụ thể và đáp ứng các tiêu chí tối thiểu cho một trong các chương trình nhập cư kinh tế liên bang Express Entry của IRRC.

6. Tôi có thể đăng ký và / hoặc nộp đơn theo diện SI – Skilled Worker và Express Entry BC cùng một lúc không?

Không. Bạn chỉ có thể đăng ký và / hoặc nộp đơn cho một chương trình tại một thời điểm.

7. Tôi có cần lời mời làm việc hợp lệ để đủ điều kiện tham gia hệ thống Express Entry của IRCC không?

Vui lòng truy cập trang web IRCC để có thông tin đầy đủ và cập nhật về các yêu cầu cung cấp việc làm, cũng như các yêu cầu khác của chương trình nhập cư kinh tế liên bang.

8. Tôi có cần lời mời làm việc để đủ điều kiện tham gia chương trình Express Entry BC của BC PNP không?

Có, trừ khi bạn đang nộp đơn vào EEBC – danh mục Sau Đại học Quốc tế.

Lời mời làm việc phải là công việc toàn thời gian và không có thời hạn (vĩnh viễn hoặc không có ngày kết thúc nhất định) từ một nhà tuyển dụng tại B.C đủ điều kiện.

9. Lời mời làm việc của tôi từ một nhà tuyển dụng B.C đáp ứng các yêu cầu của BC PNP. Nó có đủ điều kiện để được xem như một lời mời làm việc tiêu chuẩn theo hệ thống Express Entry của IRCC không?

Các yêu cầu đối với một thư mời làm việc hợp lệ có thể khác nhau giữa hệ thống Express Entry BC và Express Entry của IRCC.

Vui lòng tham khảo Hướng dẫn Chương trình Nhập cư Kỹ năng BC PNP và Chương trình Express Entry BC để biết thông tin cập nhật nhất về các yêu cầu công việc của Express Entry BC.

Vui lòng truy cập trang web IRCC để biết thông tin đầy đủ và cập nhật về các yêu cầu công việc của từng chương trình nhập cư kinh tế liên bang hiện hành.

10. Một lời mời làm việc theo chương trình Express Entry BC có yêu cầu Đánh giá Tác động Thị trường Lao động (LMIA) không?

Không. Một lời mời làm việc theo Express Entry BC không yêu cầu Đánh giá Tác động Thị trường Lao động (LMIA). Nếu bạn có, một bản sao LMIA có thể được yêu cầu trong quá trình đánh giá đơn đăng ký.

Vui lòng truy cập trang web IRCC để có thông tin đầy đủ và cập nhật về các yêu cầu LMIA của từng chương trình nhập cư kinh tế liên bang hiện hành.

11. Có bất kỳ sự khác biệt nào về vai trò của nhà tuyển dụng trong đơn đăng ký BC PNP theo các nhánh Express Entry BC và SI – Skilled Worker không?

Không. Vai trò của người sử dụng lao động vẫn giống nhau theo cả hai nhánh. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang Yêu cầu của Nhà tuyển dụng.

12. Khi nào tôi cần xuất trình quỹ thanh toán (hoặc bằng chứng tài chính) để đáp ứng các yêu cầu tối thiểu cho Express Entry của IRCC?

Các yêu cầu đối với vốn định cư khác nhau giữa các chương trình nhập cư kinh tế liên bang.

Vui lòng truy cập trang web IRCC để biết thông tin chi tiết về thời điểm yêu cầu bằng chứng tài chính cho Express Entry.

Tất cả các ứng viên Express Entry BC phải đáp ứng các yêu cầu về thu nhập tối thiểu BC PNP.

Vui lòng tham khảo Hướng dẫn Chương trình Nhập cư Kỹ năng BC PNP và Chương trình Express Entry BC để biết thông tin cập nhật nhất về các yêu cầu thu nhập tối thiểu của Express Entry BC.

13. Thời gian xử lý theo Express Entry BC là bao lâu?

Quá trình đăng ký không được bao gồm trong thời gian xử lý.

Để biết thời gian xử lý đơn xin thường trú, vui lòng truy cập trang web của IRCC.

14. Làm cách nào để kiểm tra trạng thái đơn đăng ký Express Entry BC của tôi?

Đăng nhập vào BC PNP Online để xem trạng thái đăng ký và / hoặc đơn đăng ký của bạn.

Yêu cầu ngôn ngữ

15. Tôi có phải làm bài kiểm tra ngôn ngữ để đăng ký hoặc nộp đơn cho một trong các loại Express Entry BC không?

Có. Bạn phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu về ngôn ngữ cho danh mục liên bang có liên quan và cung cấp kết quả từ cơ quan được IRCC chỉ định.

Đánh giá Chứng chỉ Giáo dục

16. Đánh giá Chứng chỉ Giáo dục (ECA) là gì?

ECA được sử dụng để xác minh rằng bằng cấp, văn bằng, chứng chỉ (hoặc chứng chỉ nước ngoài) của bạn là hợp lệ và tương đương với chứng chỉ của Canada.

ECA phải từ một cơ quan được chỉ định.

Bạn sẽ nhận được điểm khi đăng ký nếu bạn có ECA, điều này có thể cải thiện điểm đăng ký của bạn.

ECA có thể được yêu cầu như một phần của đơn đăng ký BC PNP Express Entry BC của bạn nếu được yêu cầu.

17. Tôi có cần gửi bản gốc ECA của mình cho BC PNP không?

Nếu bạn có chứng chỉ giáo dục nước ngoài và đã đưa ECA vào hồ sơ BC PNP Online của mình, bạn có thể cung cấp bản sao rõ ràng thay vì bản gốc nếu bạn được mời đăng ký. Tuy nhiên, BC PNP cũng có thể yêu cầu bản gốc.

Nếu bạn nhận được một ECA mới sau khi đã đăng ký BC PNP nhưng vẫn chưa nhận được lời mời đăng ký, bạn phải cập nhật hồ sơ BCPNP Online của mình.

Nếu bạn nhận được một ECA mới sau khi bạn đã nộp đơn cho BC PNP, bạn phải cung cấp cho BC PNP một bản sao của ECA mới của bạn.

Đăng ký

18. Hệ thống Đăng ký Nhập cư tay nghề cao (SIRS) là gì?

SIRS là một hệ thống quản lý đơn đăng ký dựa trên điểm trực tuyến giúp B.C lựa chọn những lao động có thể đáp ứng nhu cầu thị trường lao động.

19. Hệ thống dựa trên điểm SIRS hoạt động như thế nào?

Bạn sẽ nhận được điểm dựa trên công việc của bạn, nơi đặt trụ sở tại B.C của công việc đó, mức lương được đề nghị cũng như kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn và khả năng ngôn ngữ của bạn.

Nếu điểm của bạn đủ cao, bạn sẽ nhận được lời mời nộp đơn theo các dòng BC PNP Skills Immigration hoặc Express Entry BC.

20. Tại sao B.C triển khai SIRS?

BC PNP nhận được một lượng đề cử số lượng hạn chế mỗi năm từ chính phủ liên bang. Điều này có nghĩa là họ thường nhận được nhiều đơn đăng ký hơn những gì họ có thể đề cử.

SIRS minh bạch, linh hoạt và quản lý các đơn đăng ký hiệu quả. Nó cho phép họ đảm bảo có đủ nguồn lực để xử lý tất cả các đề cử nhận được từ IRCC mà không cần phải ngừng chấp nhận đơn đăng ký.

Nó đảm bảo BC PNP đáp ứng các ưu tiên phát triển kinh tế và thị trường lao động của B.C.

21. Quy trình đăng ký hoạt động như thế nào?

Trước tiên, bạn phải tạo hồ sơ với BCPNP Online và đăng ký EEBC – Người lao động có tay nghề cao hoặc EEBC – Danh mục sau đại học quốc tế.

Bạn không cần phải đăng ký nếu bạn đang đăng ký theo EEBC – HealthCare Professional hoặc EEBC – International Post-Graduate. Thay vào đó, vui lòng đăng ký trực tiếp qua BCPNP Online.

Để biết thông tin về cách hoàn tất đăng ký và nộp đơn trực tuyến, vui lòng tham khảo Hướng dẫn kỹ thuật BC PNP Kỹ năng Nhập cư và Nhập cảnh Express Entry BC.

22. Những yếu tố nào ảnh hưởng đến điểm SIRS của tôi?

Các yếu tố kinh tế chính hỗ trợ việc thu hút lao động có tay nghề cao đến B.C. và hội nhập thành công của họ vào thị trường lao động:

 • Cấp độ kỹ năng Phân loại nghề nghiệp quốc gia của lời mời làm việc tại B.C phù hợp với BC PNP và nhu cầu của thị trường lao động. Điều này cho phép B.C ưu tiên những ngành nghề có yêu cầu cao.
 • Mức lương hàng năm của B.C khi cung cấp việc làm cho biết nhu cầu thị trường lao động và tác động kinh tế. Nó cũng giúp người lao động định cư thành công tại B.C.
 • Khu vực việc làm thừa nhận những thách thức mà cộng đồng khu vực phải đối mặt trong việc thu hút và giữ chân người lao động.

Yếu tố vốn nhân lực ghi nhận các kỹ năng và kinh nghiệm của ứng viên để hỗ trợ việc định cư ngắn hạn và dài hạn của họ ở B.C:

 • Kinh nghiệm làm việc liên quan trực tiếp đến nghề nghiệp trong lời mời làm việc tại B.C của bạn, thể hiện sự chuyển giao kỹ năng trực tiếp đến lực lượng lao động B.C. Nó cũng cho thấy khả năng thành công cao hơn trong vị trí của bạn.
 • Trình độ học vấn cao hơn cho phép người lao động kiếm được nhiều tiền hơn và định cư ở B.C dễ dàng hơn.
 • Trình độ tiếng Anh giúp xây dựng một nền kinh tế thành công và hội nhập những người lao động mới vào B.C.

23. Đăng ký của tôi được tính điểm như thế nào?

SIRS ấn định điểm số cho mỗi đơn đăng ký dựa trên các yếu tố phản ánh khả năng thành công kinh tế của bạn ở B.C.

Vui lòng tham khảo Hướng dẫn Chương trình Nhập cư Kỹ năng BC PNP và Nhập cảnh nhanh BC để biết chi tiết về cách tính điểm.

24. Điều gì xảy ra sau khi tôi đăng ký?

Ngay sau khi đăng ký, bạn sẽ:

 • nhận điểm theo các hệ số tính điểm áp dụng khi bạn đăng ký
 • được đưa vào nhóm hồ sơ cho danh mục bạn đã chọn
 • nhận được một email xác nhận

Định kỳ, BC PNP gửi cho những người đăng ký điểm cao nhất từ ​​mỗi hạng mục một lời mời nộp đơn.

Chúng tôi khuyên bạn nên chuẩn bị trước thông tin cần thiết cho đơn đăng ký của mình.

25. Làm cách nào để nhận được lời mời đăng ký?

Canada thường xuyên tiến hành bốc thăm để mời các ứng viên từ nhóm hồ sơ của từng danh mục nộp đơn.

Số lượng và tần suất thư mời dựa trên phân bổ đề cử hàng năm và năng lực xử lý để đảm bảo xử lý đơn đăng ký kịp thời.

26. Tôi phải làm gì sau khi nhận được lời mời đăng ký?

Nếu bạn được mời nộp đơn, bạn sẽ có tối đa 30 ngày theo lịch kể từ ngày được mời để gửi đơn đăng ký hoàn chỉnh qua BCPNP Online.

Đăng ký của bạn sẽ bị xóa khỏi nhóm hồ sơ.

27. Nếu tôi không được mời nộp đơn thì sao?

Đăng ký SIRS của bạn không phải là đơn đăng ký Express Entry BC và không đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được lời mời đăng ký.

Nếu bạn không được mời nộp đơn trong vòng 12 tháng, chúng tôi sẽ xóa đăng ký của bạn khỏi nhóm hồ sơ.

28. Tôi có thể đăng ký lại với SIRS không?

Có. Bạn có thể cải thiện điểm số của mình và đăng ký lại. Ví dụ, bạn có thể cố gắng cải thiện điểm ngoại ngữ của mình hoặc đạt được trình độ học vấn cao hơn.

Bạn có thể sử dụng hồ sơ BC PNP Online hiện có của mình.

29. Bao lâu thì các đợt bốc thăm được tiến hành?

Canada tiến hành rút thăm định kỳ dựa trên khả năng phân bổ và xử lý hàng năm.

Xem thông tin hiện tại về lời mời đăng ký, bao gồm ngày rút thăm, số lượng lời mời được phát hành và điểm số tối thiểu.

30. Đăng ký của tôi có giá trị trong bao lâu?

Đăng ký của bạn có giá trị trong 12 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ.

Ngày này sẽ có trong email xác nhận mà bạn nhận được sau khi bạn đã gửi đăng ký thành công.

31. Tôi có cần phải làm bài kiểm tra ngôn ngữ trước khi sử dụng SIRS không?

Kết quả kiểm tra ngôn ngữ có thể không bắt buộc đối với danh mục bạn đã chọn. Tuy nhiên, việc hoàn thành bài kiểm tra trình độ ngôn ngữ đủ điều kiện có thể cải thiện điểm đăng ký của bạn.

Tham khảo Hướng dẫn Chương trình Nhập cư Kỹ năng BC PNP và Express Entry BC để biết thêm thông tin.

32. Làm cách nào tôi có thể biết được điểm đăng ký của mình?

Sau khi bạn đăng ký, chúng tôi sẽ ấn định điểm cho bạn theo các yếu tố tính điểm áp dụng tại thời điểm đó và gửi cho bạn một email để xác nhận đăng ký của bạn.

Bạn có thể đăng nhập vào hồ sơ của mình trong BCPNP Online để xem điểm và kiểm tra trạng thái đăng ký của bạn bất cứ lúc nào.

33. Tôi đã có đơn đăng ký với BC PNP. Tôi có thể đăng ký không?

Không. Bạn chỉ có thể có một đơn đăng ký đang hoạt động tại một thời điểm.

34. Tôi đã nhận được lời mời đăng ký nhưng không gửi đơn đăng ký của mình trong vòng 30 ngày. Tôi vẫn có thể nộp đơn?

Nếu bạn không gửi đơn đăng ký đầy đủ trong vòng 30 ngày, đăng ký và lời mời của bạn sẽ bị hủy.

Hồ sơ BCPNP Online của bạn sẽ vẫn còn và bạn có thể gửi đăng ký mới bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng hồ sơ hiện có của mình.

35. Khi nào IRRC sẽ thực hiện lần rút thăm tiếp theo?

Xem thông tin hiện tại về lời mời đăng ký, bao gồm ngày rút thăm, số lượng lời mời được phát hành và điểm số tối thiểu.

36. Tôi đã gửi đăng ký của mình. Làm cách nào để thay đổi thông tin của tôi?

Sau khi bạn gửi đăng ký của mình, nó sẽ bị khóa. Để thực hiện các thay đổi, hãy đăng nhập vào hồ sơ BCPNP Online hiện có của bạn và sử dụng nút ‘rút đơn’ trên trang tổng quan hồ sơ của bạn. Bạn có thể gửi đăng ký mới với thông tin cập nhật.

Điều quan trọng là đảm bảo thông tin đăng ký của bạn được cập nhật. Chúng tôi không thể xử lý đơn đăng ký của bạn nếu thông tin khác với thông tin đăng ký của bạn.

Bạn vẫn có thể thay đổi thông tin hồ sơ của mình sau khi đăng ký bằng cách đăng nhập vào hồ sơ BCPNP Online hiện có của bạn.

Bạn có thể kiểm tra trạng thái đăng ký của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào BCPNP Online.

37. Tôi có thể thay đổi người đại diện của mình không?

Có.

38. Tôi đã gửi đăng ký BC PNP. IRRC có thể cung cấp một lá thư hỗ trợ giấy phép lao động không?

Không. IRRC có thể phát hành thư hỗ trợ giấy phép lao động cho những người được đề cử nếu đáp ứng được TẤT CẢ những điều sau:

 • Bạn đã được BC PNP đề cử.
 • Bạn đã nộp đơn xin thường trú cho IRCC trong vòng sáu tháng kể từ khi được đề cử.
 • Bạn tiếp tục đáp ứng các điều kiện của đề cử.
 • Giấy phép lao động hiện tại của bạn sẽ hết hạn trong vòng 120 ngày.

Quá trình nộp đơn đăng ký

39. Chi phí nộp đơn là bao nhiêu?

Có một khoản phí xử lý 1,150 đô la áp dụng cho nhánh Express Entry của BC PNP.

40. Đơn đăng ký Express Entry BC của tôi đã bị IRCC từ chối. Thay vào đó, nó có thể được xem xét theo nhánh SI – Skilled Worker không?

Không. Các ứng viên theo nhánh Express Entry BC bị IRCC từ chối có thể gửi đăng ký mới theo nhánh Nhập cư Kỹ năng.

Bạn có thể gửi đăng ký mới cho BC PNP bất kỳ lúc nào nếu bạn đáp ứng các yêu cầu cho danh mục bạn đã chọn.

41. Tôi đã được đề cử theo nhánh SI – Skilled Worker. Tôi có thể đăng ký thường trú thông qua hệ thống Express Entry của IRCC không?

Không. IRRC không thể chuyển đổi đề cử định cư tay nghề cao SI – Skilled Worker thành đề cử Express Entry BC.

42. Điều gì xảy ra nếu có sự thay đổi trong công việc của tôi sau khi tôi được đề cử?

Sau khi bạn được BC PNP chỉ định cư trú lâu dài, cả bạn và chủ lao động của bạn phải thông báo cho BC PNP về bất kỳ thay đổi việc làm nào. Điều này bao gồm thăng chức, sa thải, thôi việc hoặc một công việc mới tiềm năng với một nhà tuyển dụng mới.

Xin lưu ý rằng việc không thông báo cho IRRC về sự thay đổi trong tình trạng việc làm của bạn có thể dẫn đến việc bạn bị rút lại đề cử. Nó cũng có thể dẫn đến các câu hỏi từ IRCC khi họ xử lý đơn đăng ký của bạn.

Kể từ tháng 10 năm 2017, IRRC thường xử lý các yêu cầu sau đề cử trong vòng ba (3) tháng kể từ ngày gửi. Điều này có thể thay đổi dựa trên khối lượng yêu cầu nhận được và khả năng xử lý của họ.

Như một điều kiện để được đề cử, bạn có trách nhiệm duy trì tình trạng hợp pháp ở Canada. Nếu thị thực của bạn đã hết hạn, bạn phải chứng minh rằng bạn đã gửi đơn xin khôi phục thị thực trong khoảng thời gian 90 ngày.

Đối với các yêu cầu nhạy cảm về thời gian, IRRC đặc biệt khuyến khích bạn gửi yêu cầu sớm để có đủ thời gian xử lý.

Để có thông tin đầy đủ và các yêu cầu về chương trình, inbox ngay với L&C Global để được tư vấn cụ thể hơn. Chúng tôi hiện đang là đối tác tìm kiếm ứng viên của chương trình định cư Canada diện tay nghề cao Express Entry BC. Anh chị chỉ cần liên hệ tới chúng tôi bằng cách truy cập website lncglobal.vn hoặc gọi đến hotline 028 3636 7979  để được đánh giá hồ sơ miễn phí!

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo Xem bản đồ
Gọi ngay Gửi Email Messenger Zalo Bản đồ