fbpx
Vị trí toàn cầu

Định cư Úc diện visa 489 – Kỹ năng vùng


sản phẩm manulife cuộc sống tươi đẹp

Mô tả chung

Là diện visa dành cho người lao động được bảo lãnh bởi một tiểu bang, vùng lãnh thổ hoặc bởi một người thân đang sinh sống trong một khu vực được chỉ định. Và có thể thông qua 3 loại visa:

♥  Visa dạng gia hạn từ các diện visa 475, 487, 495 hoặc 496 (Extended stay pathway).

♥  Được mời nộp hồ sơ (Invited Pathway).

♥  Visa chuyển tiếp (The subsequent extry pathway).

Để có được thường trú nhân (PR) đòi hỏi bạn sống và làm việc tại vùng lãnh thổ chỉ định một thời gian trước khi tham gia chương trình visa 887.

Điều kiện để tham gia

Để nộp hồ sơ cho visa này, ứng viên cần phải:

♥  Giữ diện visa 475, 487, 495 hoặc 496 nếu thông qua diện visa mở rộng (Extended Stay Pathway).

♥  Được bão lãnh bởi một tiểu bang, vùng lãnh thổ hoặc bởi một người thân đang sinh sống tại khu vực được chỉ định nếu thông qua diện visa được mời (Invited Pathway).

♥  Có nghề nghiệp thích hợp nằm trong danh sách ngành chỉ định của chính phủ Úc (List of eligible skilled occupations).

♥  Có Skilles Assessment phù hợp tương ứng với ngành nghề chỉ định.

♥  Dưới 45 tuổi tại thời điểm đăng ký.

♥  Đạt điểm point test tối thiểu 65 điểm.

♥  Có tiếng anh IELTS tối thiểu 6 điểm cho tất cả 4 kỹ năng.

♥  Được mời để nộp hồ sơ.

Thời hạn Visa và quyền lợi:

♥  Visa 489 có thời hạn 4 năm kể từ ngày được cấp.

♥  Người giữ visa 489 có thể trở thành thường trú nhân vĩnh viễn nếu tham gia trương trình visa 887.

♥  Con cái được học hành miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12

♥  Trong khi ở Úc, bạn và gia đình chỉ có thể sống, làm việc và học tập tại vùng, khu vực mà chính phủ chỉ định.

Ghi chú

♥  Sau khi được đánh giá và chấm điểm EOI, bạn sẽ được mời nộp visa nếu như:

♥  Được bảo lãnh bởi một bang hoặc vùng lãnh thổ của Úc hoặc bởi một người thân sống ở Úc.

Tiêu chí chấm điểm point test

Bảng điểm Point Test được đánh giá dựa trên các tiêu chí sau:

♥  Độ tuổi: Nếu bạn nằm trong 25 – 32 tuổi bạn sẽ có số điểm cao nhất là 30 điểm.

♥  Trình độ tiếng Anh: phải đạt trình độ tối thiểu 6 điểm cho 4 kỹ năng của IELTS

♥  Kinh nghiệm làm việc tại Úc: 5 điểm nếu bạn có kinh nghiệm làm việc từ 1 đến 2 năm tại Úc

♥  Kinh nghiệm làm việc ngoài nước Úc: 15 điểm nếu bạn có kinh nghiêm trên 8 năm.

♥  Bằng cấp: 20 điểm nếu bạn có bằng tiến sỹ, 15 điểm nếu có bằng đại học.

♥  Điều kiện khác: như người thân, học tại Úc…

Để đủ điều kiện vào Pool của chương trình Skillselect, ứng viên phải đạt tối thiểu 65 điểm Point Test.

Bạn có thể làm gì nếu bạn có Visa 489

♥ Sống ở Úc trong vòng 4 năm.

♥ Sống, làm việc và học tập trong vùng lãnh thổ chỉ định của Úc.

♥ Du lịch di chuyển đến hoặc ngoài Úc không giới hạn trong thời hạn visa.

♥ Bạn có thể nộp hồ sơ xin 887 để trở thành thường trú nhâ vĩnh viễn của Úc.

Điều kiện để xin visa 887 và trở thành thường trú nhân vĩnh viễn

♥ Bạn đang giữ visa 489, 495, 496, 475 hoặc 487.

♥ Đã sống ở vùng chỉ định của Úc ít nhất 2 năm.

♥ Đã làm việc full time trong vùng lãnh thổ hoặc tiểu bang chỉ định ít nhất 1 năm.


Tư vấn Miễn Phí