fbpx
Vị trí toàn cầu

Định cư Úc diện visa 132 – kinh doanh tài năng


sản phẩm manulife cuộc sống tươi đẹp

Mô tả chung

Là diện visa dành cho những người kinh doanh được cơ quan chính phủ của tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ Úc đề cử. Thông qua thị thực này cho phép bạn thành lập mới hoặc phát triển một doanh nghiệp có sẵn tại úc.

Có hai dòng chính:

♦ Dòng lịch sử kinh doanh trọng yếu (Significant Business History Stream): dành cho các chủ doanh nghiệp có năng lực cao hoặc các chủ sở hữu một phần, người muốn kinh doanh tại Úc.

♦ Dòng doanh nhân đầu tư (Venture Capital Entrepreneur Stream): dành cho những người có nguồn vốn đầu tư từ một thành viên của hiệp hội vốn Úc (AVCAL).

Điều kiện chung để tham gia visa 132

Để nộp hồ sơ cho visa này, ứng viên cần phải:

♦ Được bão lãnh bởi một tiểu bang, vùng lãnh thổ tại Úc.

♦ Được mời nộp đơn xin thị thực.

♦ Có tài sản 5 triệu AUD (tương đương 25 tỷ VND) và doanh thu 3 triệu AUD (tương đương 50 tỷ VND) nếu ứng viên lựa chọn dòng visa Significant Business History Stream.

♦ Có tài trợ ít nhất 1 triệu AUD (tương đương 16.7 tỷ VND) từ một công ty đầu tư từ hiệp hội AVCAL của Úc nếu như ứng viên lựa chọn dòng visa Venture Capital Entrepreneur Stream.

♦ Được mời để nộp hồ sơ.

♦ Và thêm một số điều kiện cần thiết của mỗi dòng visa tương ứng.

Thời hạn Visa

♦ Visa 132 có thời hạn vĩnh viễn.

Điều kiện bổ sung khi có visa:

♦ Bạn và gia đình của bạn phải tuân thủ tất cả các điều kiện visa và luật pháp của Úc.

♦ Bạn phải hoàn thành nghĩa vụ kinh doanh của bạn trong điều kiện của từng dòng Visa.

♦ Nếu bạn ở ngoài nước Úc khi được cấp thị thực, bạn phải nhập cảnh Úc vào một ngày cụ thể.

♦ Các thành viên của gia đình bạn có thể không được kết hôn trước khi họ vào Úc.

♦ Bạn phải cung cấp địa chỉ cư trú của bạn trong vòng 6 tháng sau khi đến Úc.

Điều kiện của dòng visa Significant Business History Stream:

Bạn, đối tác của bạn, hoặc bạn và đối tác của bạn kết hợp phải có tất cả những điều kiện sau đây:

♦ Tổng tài sản ròng ít nhất là 400,000 AUD (tương đương 6.7 tỷ VND) là quyền sở hữu trong một hoặc nhiều doanh nghiệp đủ điều kiện ít nhất hai năm trong 4 năm tài chính ngay trước khi bạn được mời đăng ký, và nếu doanh nghiệp là công ty niêm yết công khai, cổ phần của bạn phải ít nhất 10% tổng số vốn đã cấp.

♦ Kinh doanh ròng và tài sản cá nhân ít nhất là 5 triệu AUD (tương đương 25 tỷ VND) được mua hợp pháp và có sẵn để chuyển giao hợp pháp tới Úc trong vòng 2 năm kể từ khi được cấp thị thực.

♦ Tổng doanh thu hàng năm tối thiểu là 3 triệu AUD (tương đương 50 tỷ VND) trong một hoặc nhiều doanh nghiệp chính của bạn trong ít nhất 2 trong 4 năm tài chính ngay trước thời điểm bạn đăng ký nộp hồ sơ.

♦ Sở hữu ít nhất một trong những tỷ lệ phần trăm sau đây của doanh nghiệp chính được chỉ định của bạn:

♦ 51% nếu doanh nghiệp có doanh thu dưới 400.000 đô Úc mỗi năm (tương đương 6.7 tỷ VNĐ).

♦ 30% nếu doanh nghiệp có doanh thu từ 400.000 đô Úc trở lên cho mỗi năm (tương đương 6.7 tỷ đồng).

♦ 10% nếu doanh nghiệp là công ty được niêm yết công khai.

♦ Ứng viên và vợ/chồng của ứng viên phải dưới 55 tuổi.

Điều kiện của dòng visa Venture Capital Entrepreneur Stream:

♦ Bạn phải nhận được ít nhất là 1 triệu AUD tài trợ từ một công ty đầu tư của Úc.

♦ Khoản tài trợ phải được sử dụng cho start-up, sản phẩm thương mại hoá, phát triển kinh doanh của một ý tưởng kinh doanh đầy hứa hẹn.

♦ Công ty đầu tư mạo hiểm phải là thành viên của hiệp hội vốn tư nhân và đầu tư AVCAL.

♦ Bạn phải ký một thoải thuận chính thức với công ty đầu tư thuộc hiệp hội AVCAL để tài trợ.

♦ Sau khi có visa và đến Úc bạn phải: đáp ứng các yêu cầu thoả thuận góp vốn của bạn sau sau khi nhập cảnh Úc; có cam kết thực sự và thực tế để duy trì liên tục mức độ tham gia vào doanh nghiệp và đầu tư của bạn.


Tư vấn Miễn Phí