fbpx
Vị trí toàn cầu

Định cư diện 188C – Nhà đầu tư trọng yếu


sản phẩm manulife cuộc sống tươi đẹp


Mô tả chung

Là diện visa dành cho những người sẵng sàng đầu tư ít nhất 5 triệu AUD (tương đương 83.5 tỷ VND) vào loại hình đầu tư được chấp thuận tại Úc và muốn duy trì hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Úc. Ứng viên có thể được đề cử bởi chính phủ Úc, hay tiểu bang, hoặc tổ chức thương mại (Austrade) thay mặt chính phủ Úc.

Điều kiện để tham gia

Ứng viên hoặc/và vợ/chồng phải có tổng tài sản ròng hợp pháp tối thiểu là 5 triệu AUD (tương đương 83.5 tỷ VND) để đầu tư vào loại hình đầu tư được chấp thuận bao gồm:

  • Đầu tư tối thiểu 500.000 AUD (tương đương 8.4 tỷ VND) vào quỹ đầu tư mạo hiểm Úc hoặc quỹ đầu tư phát triển tư nhân mà quỹ này đầu tư vào các công ty nhỏ hoặc công ty Start-up.
  • Đầu tư tối thiểu 1.5 triệu AUD vào quỹ quản lý hợp pháp hoặc các công ty niêm yết công khai (Listed Investment Companies LICs) mà các đơn vị này đầu tư vào các công ty mới nổi trên sở giao dịch chứng khoán Úc (Australian Securities Exchanges ASX), và
  • Khoản đầu tư cân bằng (Balancing Investment) 3 triệu AUD vào quỹ quản lý hoặc LICs mà các đơn vị này có đầu tư vào các tài sản như: công ty niêm yết khác trên ASX, trái phiếu công ty, hoặc các khoản thu, các khoản tiền và bất động sản ở Úc.

Thực hiện đầu tư và duy trì đầu tư trong 4 năm.

Thời hạn Visa

  • Visa 188B có hiệu lực trong vòng 4 năm và 3 tháng kể từ ngày được cấp.
  • Người giữ thị thực 188C có thể trở thành thường trú nhân vĩnh viễn theo chương trình visa diện 888.

Điều kiện để trở thành thường trú nhân vĩnh viễn diện Visa 888

  • Đương đơn phải sống tại Úc tối thiểu 40 ngày/năm (tích luỹ cộng dồn) trong khoảng thời gian có hiệu lực có visa hoặc vợ/chồng của đương đơn phải sống tại Úc tối thiểu 180 ngày/năm (tích luỹ cộng dồn) trong khoảng thời gian có hiệu lực của Visa.
  • Duy trì khoản đầu tư trong 4 năm thời hạn của Visa 188C.

Tư vấn Miễn Phí