fbpx
Vị trí toàn cầu

Định cư diện 188B – Nhà đầu tư


sản phẩm manulife cuộc sống tươi đẹp

Mô tả chung

Là diện visa dành cho những người muốn đầu tư ít nhất là 1.5 triệu AUD (tương đương 25 tỷ VND) tại một tiểu bang hoặc lãnh thổ Úc, và phải duy trì kinh doanh và đầu tư tại Úc. Đồng thời, ứng viên này phải được chính phủ hoặc tiểu bang ở Úc đề cử.

Điều kiện để tham gia

Để tham gia chương trình visa diện 188B, ứng viên phải:

 • Dưới 55 tuổi
 • Đạt ít nhất 65 điểm trong bài đánh giá Point Test.
 • Có kỹ năng quản lý cao liên quan đến hoạt động đầu tư hợp pháp hoặc hoạt động kinh doanh đủ điều kiện.
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tham gia trực tiếp trong việc quản lý một hoặc nhiều doanh nghiệp đủ điều kiện.
 • Có hồ sơ thành công về hoặc động kinh doanh hoặc đầu tư đủ điều kiện.
 • Có cam kết thực sự và thực tế để tiếp tục hoạt động kinh doanh và đầu tư của bạn tại Úc sau khi đầu tư ban đầu đã trưởng thành.
 • Có ý định sống ít nhất hai năm trong tiểu bang hoặc lãnh thổ mà bạn đã thực hiện một khoản đầu tư chỉ định.
 • Bạn hoặc vợ/hoặc chồng của bạn phải:
 • Có ít nhất 1 năm trong 5 năm tài chính ngay trước khi bạn được mời nộp đơn đã trực tiếp quản lý một trong những điều kiện sau đây:
 • Một doanh nghiệp đủ điều kiện mà bạn hoặc vợ/chồng của bạn hoặc bạn và vợ/chồng của bạn kết hợp có ít nhất 10% sở hữu, hoặc
 • Các khoản đầu tư đủ điều kiện thuộc sở hữu của bạn, vợ/chồng của bạn ết hợp ít nhất 1.5 triệu AUD (tương đương 25 tỷ VND).
 • Trong hai năm tài chính ngay trước khi bạn được mời nộp đơn, đã sỡ hữu một cách hợp pháp các hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài sản cá nhân ít nhất là 2.25 triệu AUD (tương đương 37.6 tỷ VND) để chuyển giao hợp pháp cho Úc trong vòng 2 năm kể từ khi được cấp thị thực.
 • Đầu tư ít nhất là 1.5 triệu AUD (tương đương 25 tỷ VND) tiền bảo lãnh của chính phủ bang hoặc lãnh thổ bằng cách sử dụng số tiền không tích luỹ từ các doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn hoặc đầu tư đủ điều kiện và giữ khoản đầu tư đó ít nhất 4 năm kể từ ngày cấp vốn.

Thời hạn Visa

 • Visa 188B có hiệu lực trong vòng 4 năm và 3 tháng kể từ ngày được cấp.
 • Người giữ thị thực 188B có thể trở thành thường trú nhân vĩnh viễn theo chương trình visa diện 888.

Điều kiện để trở thành thường trú nhân vĩnh viễn diện Visa 888

 • Giữ visa 188B ít nhất 2 trong 4 năm ngay trước khi đăng ký visa 888.
 • Ứng viên hoặc vợ/chồng của ứng viên phải đã tổ chức một khoản đầu tư được chỉ định với một tiểu ban hoặc lãnh thổ Úc trong ít nhất 4 năm.

Tư vấn Miễn Phí