fbpx
Vị trí toàn cầu

Định cư diện 188A – Doanh Nhân Sáng Tạo


sản phẩm manulife cuộc sống tươi đẹp

Mô tả chung

Là loại visa dành cho cho những người có kỹ năng kinh doanh và muốn thành lập, phát triển và quản lý một doanh nghiệp mới hoặc doanh nghiệp có sẵn tại Úc. Người nộp hồ sơ phải được bảo lãnh bởi một cơ quan hay một tiểu bang tại Úc.

Điều kiện để tham gia

Để tham gia chương trình visa diện 188A, ứng viên phải:

 • Dưới 55 tuổi
 • Đạt ít nhất 65 điểm trong bài đánh giá Point Test.
 • 2 trong 4 năm tài chính gần nhất trước khi bạn được mời nộp hồ sơ visa, có doanh thu tối thiểu 500,000 đô Úc cho mỗi năm (Tương đương 8.4 tỷ VND).
 • Sở hữu ít nhất một trong những tỷ lệ phần tram sau đây của doanh nghiệp chính được chỉ định của bạn:
 • 51% nếu doanh nghiệp có doanh thu dưới 400.000 đô Úc mỗi năm (tương đương 6.7 tỷ VNĐ).
 • 30% nếu doanh nghiệp có doanh thu từ 400.000 đô Úc trở lên cho mỗi năm (tương đương 6.7 tỷ đồng).
 • 10% nếu doanh nghiệp là công ty được niêm yết công khai.
 • Tại thời điểm được mời nộp hồ sơ, ứng viên, hoặc đối tác của ứng viên, hoặc ứng viên và vợ/chồng của ứng viên kết hợp phải có tổng tài sản ròng và tài sản cá nhân ít nhất là 800,000 đô Úc (tương đương 13.4 tỷ) được mua hợp pháp và có sẵn để chuyển gioa hợp pháp tới Úc trong vòng 2 năm kể từ khi được cấp thị thực.
 • Ứng viên và vợ/chồng của ứng viên phải không tham gia vào các hoạt động kinh doanh không được chấp nhận.

Thời hạn Visa

 • Visa 188A có hiệu lực trong vòng 4 năm và 3 tháng kể từ ngày được cấp.
 • Người giữ thị thực 188A có thể kéo dài thời gian lưu trú của mình theo luồng mở rộng (Extension Stream) và đáp ứng một số tiêu chí để trở thành thường trú nhân vĩnh viễn theo chương trình visa diện 888.

Điều kiện để trở thành thường trú nhân vĩnh viễn diện Visa 888

 • Sống tại Úc và giữ visa 188A tối thiểu 1 năm trên 2 năm gần nhất trước khi nộp đơn xin Visa thường trú diện 888.
 • Doanh thu hàng năm đạt tối thiểu 300.000 đô Úc (tương đương 5 tỷ VND) trong 12 tháng trước ngày nộp đơn.
 • Góp vốn kinh doanh, trực tiếp quản lý 1 hoặc 2 công ty tại Úc trong 2 năm kể từ ngày nộp đơn xin định cư và nắm giữ cổ phần tối thiểu:
 • 51% nếu doanh thu dưới 400.000 đô Úc mỗi năm.
 • 30% nếu doanh thu lớn hơn 400.000 đô Úc mỗi năm.
 • 10% nếu công ty đã công khai niêm yết lên sàn chứng khoán.
 • Ứng viên hoặc vợ/chồng của ứng viên phải thoả mãn tối thiểu 2 điều kiện trong các điều kiện sau:
 • Tổng tài sản ròng doanh nghiệp tại Úc đạt tối thiểu 200.000 AUD trong suốt 1 năm gần nhất trước ngày nộp đơn.
 • Tổng tài sản cá nhân và doanh nghiệp tại Úc đạt tối thiểu 600.000 AUD trong suốt 1 năm gần nhất trước ngày nộp đơn.
 • Sử dụng tối thiểu 2 lao động bản xứ làm việc toàn thời gian tại doanh nghiệp Úc trong suốt 1 năm gần nhất trước ngày nộp đơn.

Tư vấn Miễn Phí