Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario dành những hướng dẫn mới này dành cho các ứng viên Express Entry cũng như những người đã gửi hồ sơ đến hệ thống Bày tỏ Nguyện vọng của Ontario.

Thông tin cập nhật mới

Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario đã đưa ra một số hướng dẫn cụ thể hơn cho người nhập cư trong tương lai và đại diện của họ, những người đang ứng tuyển cho chương trình nhập cư của tỉnh bang.

Người nộp đơn nhập cư Ontario cần gửi đơn đầy đủ đến Chương trình Đề cử Nhập cư Ontario (OINP). Các thiếu sót giấy tờ có thể dẫn đến đơn ứng tuyển bị trả về. Tỉnh bang này cho biết họ giảm thời gian xử lý để chỉ chấp nhận các đơn đăng ký hoàn chỉnh cho Chương trình Đề cử tỉnh bang Ontario (PNP).

Các hướng dẫn mới cho việc gửi đơn đăng ký hoàn chỉnh là dành cho các ứng viên Ontario Express Entry và Expression of Interest.

Toronto Island - Chương trình đề cử tỉnh bang Ontario

Các nhánh Express Entry của tỉnh bang Ontario

 Nếu bạn đang đăng ký theo hệ thống Express Entry và có trình độ học vấn nước ngoài, bạn sẽ cần phải có Đánh giá Chứng chỉ Giáo dục (ECA) để lấy điểm cho trình độ học vấn.

Tỉnh Ontario đã đặt tên cụ thể cho Dịch vụ Giáo dục Thế giới (WES) trên trang web của chính phủ. Tuy nhiên, đây không phải là tổ chức duy nhất được chỉ định cho việc đánh giá chứng chỉ. Chính phủ liên bang có một danh sách các dịch vụ được chấp thuận trên trang web của mình.

Tỉnh cho biết bạn cần cấp quyền cho WES chia sẻ bản sao ECA của mình với Chương trình Đề cử Nhập cư Ontario.

Để làm được điều này, bạn cần đặt thêm trực tuyến “báo cáo bổ sung” cho báo cáo ECA của mình. Sau đó chọn Chương trình Đề cử Nhập cư Ontario làm người nhận.

Nếu bạn chỉ cho phép WES chia sẻ kết quả đánh giá của mình với Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) là không đủ để nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh từ Ontario.

Nếu bạn không cho phép WES chia sẻ thông tin với OINP, điều này sẽ dẫn đến việc đơn đăng ký của bạn bị trả lại vì không đầy đủ và phí đăng ký sẽ được hoàn lại. Bạn sẽ mất cơ hội đăng ký tham gia chương trình trừ khi bạn nhận được thông báo mới của tỉnh Ontario.

Đánh giá Chứng chỉ Giáo dục (ECA) để lấy điểm cho trình độ học vấn nộp vào chương trình express entry

Nhánh Bày tỏ Nguyện vọng: Biểu mẫu chứng nhận

Đối với những người nộp đơn theo nhánh “Thư mời làm việc của Nhà tuyển dụng, bạn phải gửi bản sao PDF của Biểu mẫu Chứng nhận. Nó phải được in ra giấy, ký tên bằng bút mực bởi người nộp đơn và tải lên tab “Khác” trong danh mục Tài liệu Hỗ trợ.

Tỉnh Ontario sẽ trả lại đơn đăng ký chưa hoàn chỉnh và hoàn trả lệ phí nộp đơn nếu không có bản sao PDF biểu mẫu chứng thực có chữ ký. Bạn sẽ mất cơ hội đăng ký tham gia chương trình, trừ khi bạn đăng ký EOI mới cũng như nhận được lời mời mới cho việc đăng ký đề cử cấp tỉnh.

Biên soạn và dịch: L&C Global

Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn thêm chi tiết – 028 3636 7979 

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo Xem bản đồ
Gọi ngay Gửi Email Messenger Zalo Bản đồ