fbpx
loader
đảo hoàng thử lnc global canada

Đảo Hoàng tử mời 211 ứng viên nhập cư đầu năm 2021

Prince Edward Island (Đảo Hoàng tử) đã ban hành lời mời nhập cư đầu tiên trong năm 2021 vào ngày 21 tháng 1.

Chương trình đề cử tỉnh bang PEI PNP đã ban hành tổng cộng 211 thư mời. Với tổng số 196 thư mời dành cho các ứng viên Express Entry và Labour Impact.

Các ứng viên Business Impact đã nhận được 15 thư mời còn lại. Chương trình PEI PNP đã công bố ngưỡng điểm tối thiểu cho các ứng viên và trong vòng bốc thăm này họ cần ít nhất 80 điểm để có thể nhận được thư mời đăng ký đề cử tỉnh.

Chương trình PNP cho phép các tỉnh bang và vùng lãnh thổ Canada chọn những ứng viên nhập cư đáp ứng được nhu cầu lao động tại khu vực. Đôi khi chúng sẽ kết hợp với hệ thống Express Entry liên bang của Canada.

Danh mục PEI Express Entry

Danh mục Express Entry thuộc PEI PNP là một chương trình PNP nâng cao, nghĩa là nó sẽ hoạt động trong hệ thống Express Entry của chính phủ Canada.

Express Entry quản lý đơn đăng ký cho 3 danh mục nhập cư diện kinh tế, gồm: Federal Skilled Worker Program, Federal Skilled Trades Program, và Canadian Experience Class.

Các ứng viên đủ điều kiện sẽ nhận được điểm CRS dựa trên: độ tuổi, kinh nghiệm làm việc, học vấn, và trình độ tiếng Anh/ Pháp của họ.

Những ứng viên Express Entry nhận được đề cử tỉnh sẽ được cộng thêm 600 điểm vào điểm CRS và đảm bảo nhận được thư mời đăng ký (ITA) cho thường trú nhân trong đợt bốc thăm Express Entry tiếp theo.

Để có thể được xem xét cho đề cử tỉnh bang từ PEI, ứng viên Express Entry cần phải tạo hồ sơ EOI với PEI PNP.

Các hồ sơ EOI sẽ được cho điểm dựa trên lưới điểm độc nhất của tỉnh. Những ứng viên với điểm số cao nhất sẽ được mời để nộp đơn đăng ký thông qua các đợt bốc thăm hàng tháng.

PEI PNP không đưa ra chi tiết về số lượng ứng viên Express Entry và Labour Market được mời, cũng như số điểm EOI tối thiểu cho ở mỗi danh mục.

Danh mục Labour Impact

Labour Impact là danh mục dành cho những công dân nước ngoài có thư mời làm việc hợp lệ ở PEI, và nhận được hỗ trợ từ người tuyển dụng của họ. Danh mục này được chia ra thành các luồng: Skilled Worker, Critical Worker, và International Graduate.

Các ứng viên trong danh mục này cũng cần phải gửi hồ sơ EOI để được xem xét đề cử tỉnh bang thông qua danh mục Labour Impact.

Danh mục Business Impact

21 ứng viên được mời thông qua danh mục này đã được ban hành thư mời theo luồng Work Permit, đây là luồng dành cho các doanh nhân nước ngoài muốn sở hữu và vận hành doanh nghiệp tại PEI.

Ngày bốc thăm cho PEI EOI vào năm 2021

Theo lịch ban hành thư mời dự kiến năm 2021 được công bố bởi tỉnh PEI, các vòng bốc thăm PNP sẽ được tổ chức hàng tháng.

Nguồn: https://www.princeedwardisland.ca/en

Biên soạn và dịch: L&C Global

Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn thêm chi tiết – 028 3636 7979 

Tư vấn miễn phí