fbpx
loader
alberta định cư canada lnc global

CRS còn 301, cơ hội cho ứng viên Express Entry tại Alberta.

Cho đến thời điểm hiện tại của năm 2021, tỉnh Alberta của Canada đã mời 709 ứng viên Express Entry nộp đơn xin đề cử cấp tỉnh.

Express Entry tại Alberta.

Vào ngày 2 tháng 3, các ứng viên Express Entry đang tiến gần hơn tới tình trạng thường trú sau vòng bốc thăm được tổ chức tại Alberta.

Chương trình đề cử tỉnh Alberta (AINP) đã mời tổng cộng 200 ứng viên Expess Entry đăng ký nhánh Alberta Express Entry. Các ứng viên chỉ cần có điểm CRS tối thiểu là 301. Những cá nhân nhận được thư mời hiện đã có thể đăng ký xin đề cử tỉnh cho việc thường trú tại Canada.

Tất cả các ứng viên được mời trong đợt bốc thăm PNP của Alberta phải có hồ sơ trong hệ thống Express Entry.

Tỉnh Alberta Canada.

Giới thiệu về hệ thống Express Entry.

Express Entry là hệ thống quản lý đơn đăng ký cho ba lộ trình nhập cư liên bang diện tay nghề cao của Canada, bao gồm: Federal Skilled Worker Program, Federal Skilled Trades Program, và Canadian Experience Class.

Các ứng viên đủ điều kiện sẽ nhận được điểm số dựa trên CRS. Điểm số này đến từ các yếu tố được chính phủ nhận định sẽ giúp người nhập cư thành công trong thị trường lao động của Canada. Các yếu tố bao gồm: độ tuổi, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc và khả năng ngoại ngữ ở tiếng Anh hoặc Pháp, cùng những yếu tố khác.

Bộ nhập cư Canada, IRCC thường xuyên tổ chức những đợt bốc thăm Express Entry, mời các ứng viên có điểm số cao đăng ký thường trú. Trong hầu hết các vòng mời gần đây, vào ngày 8 tháng 3, IRCC chỉ mời những ứng viên đã nhận được đề cử tỉnh bang trước đó.

Những ứng viên nhận được đề cử tỉnh từ Alberta sẽ tự động được cộng 600 điểm vào tổng số điểm của họ. Điều này có nghĩa là, những ứng viên được mời, có mức điểm bằng điểm số yêu cầu tối thiểu trong đợt bốc thăm này, sẽ có điểm số mới là 901.

Express entry Alberta Canada

Giới thiệu về nhánh Alberta Express Entry

Chương trình PNP nâng cao này dành cho các ứng viên Express Entry có mối liên hệ chặt chẽ với tỉnh, hoặc những cá nhân có thể hỗ trợ sự phát triển kinh tế, cũng như các ưu tiên đa dạng hóa của chính phủ. Trong suốt đại dịch, Alberta chỉ xem xét các ứng viên hiện đang sinh sống và làm việc tại tỉnh.

Các ứng viên cũng cần phải có kinh nghiệm làm việc thuộc một trong các ngành nghề đủ điều kiện. Tuy nhiên, AINP chỉ cung cấp danh sách các ngành nghề không đủ điều kiện đối với các yêu cầu của nhánh nhập cư này.

Vào ngày 1 tháng 11 năm 2020, chính phủ liên bang đã tăng số lượng các ngành nghề không đủ điều kiện đăng ký LMIA tại Alberta. Tuy nhiên, các ứng viên nhận được thư mời vào sau ngày 1 tháng 11 năm 2020 vẫn có thể được lựa chọn thông qua nhánh Alberta Express Entry, bất kể họ đang làm việc ở ngành nghề mà sẽ không được cấp LMIA từ chính phủ liên bang.

Alberta được phép ban hành 6,250 giấy chứng nhận đề cử vào năm 2020. Tuy nhiên, do đại dịch COVID-19, Alberta đã giảm phân bổ của họ xuống còn 4000 đề cử. Tất cả đều đã được cấp vào tháng 6 năm 2020. Đây cũng là lí do tại sao không có bất kì đợt bốc thăm nào được tổ chức trong nửa năm cuối.

Hiện số lượng đề cử tỉnh được phân bổ cho Alberta vào năm 2021 vẫn chưa được tiết lộ.

——–

Nguồn: CIC News

Biên soạn và dịch: L&C Global

Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn thêm chi tiết – 028 3636 7979 

Tư vấn miễn phí