Công dân tạm thời có thể kéo dài thời gian lưu trú tại Canada

Công dân nước ngoài đang ở tại Canada, có tình trạng tạm trú sắp hết hạn, có thể gia hạn thời gian lưu trú tại Canada của họ.

Những cư dân tạm trú không thể rời khỏi Canada do các hạn chế của virus Corona có thể đăng ký gia hạn tình trạng của họ. Trong đơn đăng ký, họ phải giải thích với IRCC nguyên nhân họ cần phải ở lại Canada.

Người nộp đơn phải đăng ký trực tuyến và đáp ứng các yêu cầu của chương trình, bao gồm việc chi trả các loại phí sinh trắc học, nếu cần. IRCC cho biết người nộp đơn nên đăng ký trước khi tình trạng lưu trú tạm thời của họ hết hạn.

Những người có đơn xin gia hạn đang được xử lý sẽ được hưởng lợi từ việc duy trì tình trạng lưu trú, và được cho phép ở lại Canada đến khi nhận được quyết định về đơn đăng ký của mình. Đồng nghĩa với việc đẩy nhanh xử lý cho những đơn đăng ký này là không bắt buộc.

Không có việc miễn trừ phí xử lý cho các đơn đăng ký tạm trú hay gia hạn, ngoại trừ các trường hợp miễn lệ phí cụ thể được thực hiện theo chính sách công.

Các nhân viên xuất nhập cảnh được hướng dẫn để kiểm tra xem việc du lịch hàng không quốc tế đã ngừng hoạt động chưa và liệu các chuyến bay thương mại đến quốc gia xuất phát hoặc điểm đến của đương đơn có khả dụng hay không. Họ cũng được hướng dẫn rằng nếu những loại sinh trắc học không cần phải thu thập theo yêu cầu của đơn đăng ký, thì bất kỳ khoản phí nào đã trả cho dịch vụ đó sẽ được hoàn lại.

Điều gì xảy ra nếu tình trạng lưu trú tại Canada của tôi đã hết hạn?

Những cư dân tạm trú có thể xin khôi phục tình trạng lưu trú trong vòng 90 ngày sau khi tình trạng của họ hết hạn, và phải trả các phí xử lý và khôi phục liên quan, nếu có.

Để đủ điều kiện khôi phục, công dân nước ngoài cần phải ở Canada với tình trạng tạm thời hợp lệ trong khoảng thời gian từ ngày 30 tháng 1 năm 2020 đến ngày 31 tháng 5 năm 2021, và tình trạng của họ đang bị mất trong thời gian này. Họ cũng cần phải ở tại Canada kể từ lần nhập cảnh đầu tiên. Ngoài ra sẽ phải nộp một khoản phí xử lý là $200.

Nếu người nộp đơn đủ điều kiện để khôi phục, các quan chức nhập cư sẽ đánh giá đơn đăng ký của họ. Nếu họ có thể đáp ứng được tất cả các yêu cầu của chương trình, các quan chức lúc này sẽ cấp cho họ hồ sơ du khách hoặc giấy phép thích hợp, nêu rõ các điều kiện cho việc khôi phục tình trạng. Sau đó sẽ gửi những hồ sơ này đến cho người nộp đơn.

Tuy nhiên, nếu người nộp đơn không đủ điều kiện để khôi phục, thì đại biểu của Bộ trưởng sẽ quyết định cách giải quyết cho trường hợp đó. Quyết định có thể rơi vào một trong ba trường hợp sau: đại biểu sẽ chuyển vụ việc đến một phiên điều trần về việc chấp nhận; phát lệnh yêu cầu rời khỏi Canada; hoặc cho phép công dân nước ngoài ở lại Canada.

Nguồn: Canada.ca

Biên soạn và dịch: L&C Global

Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn thêm chi tiết – 028 3636 7979 

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo Xem bản đồ
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger Zalo Bản đồ