Chính sách hỗ trợ thuế thu nhập cho công dân Canada

Để hỗ trợ người dân vượt qua cơn khủng hoảng kép, Chính phủ Canada đã ban hành các chính sách hỗ trợ về thuế thu nhập cho công dân Canada. Ngày nộp thuế thu nhập cá nhân chậm nhất sẽ được gia hạn đến ngày 01/09/2020.

Trong thời gian gia hạn thuế người dân không phải chịu bất kỳ phí phạt hay lãi suất nào.Việc giảm tiền phạt và lãi xuất sẽ được xem xét trên  từng trường hợp cụ thể. Đối với số dư thuế thu nhập không được bao gồm trong các quy định cứu trợ Covid-19 sau đây.

Lưu ý: Thông tin về hạn chốt nộp thuế vào ngày 30/04/2020 là không chính thống.

Hạn chót dành cho cá nhân

Ngày nộp thuế cho năm 2019 01/06/2020
Ngày thanh toán cho năm 2019 01/09/2020

Bao gồm luôn hạn chót phải đóng phần trả góp vào ngày 15/06/2020 dành những người thanh toán bằng trả góp

 

Hạn chót dành cho nhà doanh nghiệp tự lập và vợ/chồng

Ngày nộp thuế cho năm 2019 15/06/2020
Ngày thanh toán cho năm 2019 01/09/2020

Bao gồm luôn hạn chót phải đóng phần trả góp vào ngày 15/06/2020 dành những người thanh toán bằng trả góp

Hạn chót dành cho các tập đoàn công ty

Ngày nộp cho năm thuế hiện tại 01/06/2020

Áp dụng cho các tập đoàn có ngày hạn nộp thuế từ 18/03 đến 01/06

Ngày thanh toán cho năm thuế hiện tại 01/09/2020

Áp dụng cho các khoản tiền và các khoản dư có hạn từ ngày 18/03 cho đến ngày 01/09/2020 theo Phần 1 của Đạo luật Thuế Thu nhập Canada.

Hạn chót dành cho các khoản ủy thác

Ngày nộp cho năm thuế hiện tại (bao gồm luôn thông tin T3) 01/05/2020

Áp dụng cho các khoản ủy thác trùng với ngày kết thúc năm thuế vào ngày 31/12/2020

01/06/2020

Áp dụng cho các khoản ủy thác có hạn chót phải nộp vào tháng 4 hoặc tháng 5

Ngày thanh toán cho năm thuế hiện tại 01/09/2020

Áp dụng đối với các khoản dư thuế thu nhập và các khoản tiền có hạn từ ngày 18/03 cho đến ngày 01/09/2020

 

thuế thu nhập cho công dân canada

Hạn chót dành cho các khoản cứu trợ

Ngày nộp thuế 31/12/2020

Áp dụng cho các khoản cứu trở với mẫu form T3010 có hạn vào ngày 18/03 đến ngày 31/12/2020

Ngày thanh toán Không áp dụng

Hạn chót đóng thuế dành cho những người không cư trú theo bộ luật phần XIII

Ngày nộp cho NR4 của năm 2019 01/05/2020
Ngày thanh toán Các khoản thanh toán hoặc vay vào ngày 15 của mỗi tháng bởi cư dân Canada cho đến những người không cư trú.

Hạn chót dành cho các khoản kiều hối

 

 

 

 

 

 

 

Ngày thanh toán

Loại kiều hối Tần số chuyển đổi Khoảng thời gian nộp Hạn chót nộp
Quý Quý 01/01 – 31/03

01/04 – 30/06

01/07 – 30/09

01/10 – 31/12

15/04

15/07

15/10

15/01

Thường xuyên Hàng tháng Hàng tháng theo lịch Ngày 15 của tháng tiếp theo
Tăng tốc loại 1 2 lần mỗi tháng Từ ngày 01 – 15 của tháng

 

Từ ngày 16 cho đến cuối tháng

Ngày 25 của tháng đó

 

Ngày 10 của tháng tiếp theo

Tăng tốc loại 2 4 lần mỗi tháng Ngày 01 – 07 của tháng

 

Ngày 08 – 14 của tháng

 

Ngày 15 – 21 của tháng

 

Ngày 22 cho đến cuối tháng

3 ngày làm việc sau ngày 07

3 ngày làm việc sau ngày 14

3 ngày làm việc sau ngày 21

3 ngày làm việc sau ngày cuối của tháng

Hạn chót dành cho các thông tin trả lại, bầu cử, chức vụ và các thông tin yêu cầu

Ngày nộp đơn cho T5013 Thông tin Đối tác của năm 2019 01/05/2020
Ngày nộp đơn cho NR4, bản kê khai số tiền thanh toán hoặc vay cho những người không cư trú của Canada 01/05/2020
Các thông tin trả lại, bầu cử, chức vụ và các thông tin yêu cầu khác 01/06/2020

Trừ khi có ghi chú khác thì sẽ áp dụng cho các thông tin trả lại, bầu cử, chức vụ và các thông tin yêu cầu có hạn từ ngày 18/03/2020 cho đến trước tháng 6 năm 2020

Những thông tin về các gói hỗ trợ dành cho người dân và doanh nghiệp đều được công khai thông tin trên trang web Chính phủ. Bạn có thể dễ dàng đăng ký những gói cứu trợ thông qua trang web này.

Với L&C Global, mọi thông tin đến với khách hàng đều là thông tin chính thống.

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo Xem bản đồ
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger Zalo Bản đồ