Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Canada (Phần 2)

KẾ HOẠCH HỖ TRỢ KINH TẾ TOÀN DIỆN CỦA CHÍNH PHỦ CANADA

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp – Ở phần một của bài viết, quý anh, chị đã cùng L&C Global tìm hiểu về các thông tin hỗ trợ cho diện cá nhân. Phần này, L&C Global tiếp nối đến đối tượng quan trọng thứ hai của nền kinh tế, đó chính là các doanh nghiệp. Vậy cùng nhau tìm hiểu Chính sách hỗ trợ nào dành cho doanh nghiệp vượt qua cơn khủng hoảng này.

Tránh sa thải và thuê lại nhân viên

Mức lương hỗ trợ khẩn cấp của Canada (Canada Emergency Wage Subsidy – CEWS).

Mục đích của chương trình này là hỗ trợ cho chủ doanh nghiệp và bảo vệ người lao động Canada. Trợ cấp này sẽ hỗ trợ được 75% tiền lương của một nhân viên. Số tiền có thể lên đến 837 CAD/ tuần, dành cho doanh nghiệp vừa hoặc nhỏ. Không phân biệt lĩnh vực hay hình thức hoạt động, nếu doanh nghiệp bị giảm 15% doanh thu ở tháng 03, và có thể sẽ giảm đến 30% trong tháng 04 và tháng 05.

Chương trình sẽ được thực hiện trong vòng 12 tuần. Bắt đầu từ ngày 15/03/2020 đến hết ngày 06/06/2020.

Nếu doanh nghiệp đủ điều kiện để tham gia gói hỗ trợ CEWS và có tham gia vào các gói bảo hiểm, sẽ được hoàn lại 100% chi phí Bảo hiểm Công việc, Kế hoạch Trợ cấp Quebec, và Kế hoạch

Bảo hiểm Cha mẹ của Quebec để trả lương cho nhân viên đang nghỉ phép có lương.

Khoản trợ cấp tạm thời 10% lương.

Khoản trợ cấp tạm thời 10% lương là một biện pháp 03 tháng sẽ cho phép các chủ doanh nghiệp đủ điều kiện có thể giảm số tiền khấu trừ biên chế cần thiết để nộp cho cơ quan thuế Canada (Canada Revenue Agency – CRA).

Chân dung một chủ doanh nghiệp đủ điều kiện:

 • Là một:
 • Cá nhân (trừ tín thác).
 • Quan hệ đối tác.
 • Tổ chức phi lợi nhuận.
 • Tổ chức từ thiện đã đăng ký.
 • Tập đoàn tư nhân kiểm soát của Canada (bao gồm cả công ty hợp tác) đủ điều kiện cho việc khấu trừ doanh nghiệp nhỏ.
 • Đã có số doanh nghiệp và tài khoản chương trình lương với CRA vào ngày 18/03/2020.
 • Trả tiền lương, tiền thưởng, hoặc các thù lao khác cho nhân viên đủ điều kiện.

Lưu ý: Quan hệ đối tác chỉ hợp lệ cho trợ cấp nếu thành viên của họ chỉ bao gồm các cá nhân (không bao gồm tín thác), tổ chức từ thiện đã đăng ký, hoặc các tập đoàn tư nhân kiểm soát của Canada đủ điều kiện khấu trừ doanh nghiệp nhỏ.

Mở rộng chương trình chia sẻ công việc (Work-Sharing Program).

Chúng tôi đang mở rộng tối đa thời gian của chương trình chia sẻ công việc từ 38 tuần đến 76 tuần cho các chủ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Dự luật này sẽ cung cấp hỗ trợ thu nhập cho nhân viên đạt đủ điều kiện cho Bảo hiểm Công việc, của những người đã đồng ý cắt giảm thời gian làm việc của họ vì sự phát triển của dịch bệnh vượt ngoài kiểm soát của chủ doanh nghiệp của họ.

Thay đổi tạm thời chương trình tuyển dụng mùa hè Canada (Canada Summer Jobs).

Chương trình tuyển dụng mùa hè của Canada cung cấp cơ hội cho thanh thiếu niên phát triển và nâng cao kỹ năng của họ trong các lĩnh vực phi lợi nhuận, doanh nghiệp nhỏ, và các khu vực cộng đồng, và hỗ trợ việc phân phối các dịch vụ chính của cộng đồng.

Những thay đổi tạm thời cho chương trình tuyển dụng mùa hè Canada sẽ cho phép người sử dụng lao động:

 • Nhận được trợ cấp lương nhiều hơn, để các chủ doanh nghiệp khu vực tư nhân và công cộng cũng có thể nhận được lên đến 100% lương tối thiểu theo giờ của tỉnh hoặc lãnh thổ cho mỗi nhân viên.
 • Kéo dài ngày kết thúc việc làm đến ngày 28/02/2021.
 • Thích ứng với các dự án và các hoạt động công việc.
 • Thuê nhân viên bán thời gian.

Cho phép thanh toán chậm

Thêm thời gian để đóng thuế thu nhập.

Đến ngày 31/08/2020, chúng tôi cho phép tất cả các doanh nghiệp hoãn thanh toán những khoản thuế thu nhập phát sinh có được từ ngày 18/03 cho đến trước tháng 9/2020. Sự cứu trợ này áp dụng cho khoản dư thuế, cũng như là các khoản tiền khác, theo Điều I của Đạo luật Thuế Thu nhập.

Không lãi và tiền phạt sẽ áp dụng trên các khoản tiền này trong thời gian này.

Hoãn thanh toán cho thuế hàng hóa phát sinh và thuế hải quan cho đến tháng sáu.

Chúng tôi cho phép các doanh nghiệp, bao gồm luôn các cá nhân tự làm chủ, hoãn thanh toán những khoản GST/HST cho đến ngày 30/06/2020, cũng như là thuế hải quan do nhập hàng hóa của họ.

Những khoản GST/HST phát sinh từ ngày 27/03 cho đến cuối tháng 5 sẽ được hoãn thanh toán cho đến cuối tháng 6.  Đối với khoản thanh toán GST và thuế hải quan cho các hàng hóa nhập khẩu của tháng 03, tháng 04 và tháng 05 sẽ được hoãn lại, bao gồm luôn những khoản phát sinh.

Quyền truy cập vào quỹ tín dụng

Thiết lập Chương trình Tín dụng Kinh doanh (Business Credit Availability Program – BCAP).

Chúng tôi thiết lập Chương trình Sẵn sàng Tín dụng Kinh doanh (BCAP) để cung cấp sự hỗ trợ với gói 40 tỷ CAD thông qua Ngân hàng Phát triển Kinh doanh của Canada (Business Development Bank of Canada – BDC) và công ty Phát triển Xuất khẩu Canada (Export Development Canada – EDC).

BDC và EDC đang phối hợp cùng với những nhà cho vay khu vực tư nhận để tìm ra các giải pháp tín dụng cho các doanh nghiệp riêng lẻ, bao gồm cả trong các lĩnh vực như dầu khí, vận chuyển hàng không, xuất khẩu và du lịch.

Chương trình này bao gồm:

Bảo lãnh vay cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

EDC đang bắt tay với các tổ chức tài chính để cho ra một hệ điều hành tính dụng mới cùng với các khoản dòng tiền cho vay lên đến 6.25 triệu CAD cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs).

Chương trình cho vay dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

BDC đang làm việc với các tổ chức tài chính để hợp tác cho vay cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ để đáp ứng được yêu cầu từ dòng tiền để hoạt động kinh doanh của họ.

Các doanh nghiệp đủ điều kiện có thể nhận được số tiền tín dụng lên đến 6.25 triệu CAD thông qua chương trình này.

Chương trình này sẽ bắt đầu vào giữa tháng 04 và các doanh nghiệp nào đang quan tâm thì nên làm việc với các tổ chức tài chính hiện tại của họ.

Tài khoản Kinh doanh Khẩn cấp Canada.

Tài khoản kinh doanh khẩn cấp Canada mới sẽ cung cấp lãi suất cho vay miễn phí lên đến 40,000 CAD cho các doanh nghiệp nhỏ và phi lợi nhuận. Việc này nhằm trang trải chi phí vận hành của trong một khoảng thời gian mà doanh thu của họ tạm thời bị giảm.

Để đạt đủ điều kiện, các tổ chức này cần phải chứng minh họ đã đóng từ 50,000 CAD cho đến 1 triệu CAD trong tổng biên chế năm 2019.

Chủ doanh nghiệp có thể đăng ký để nhận được tham gia Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp từ Tài khoản kinh doanh khẩn cấp Canada thông qua ngân hàng và công đoàn tín dụng của họ.

Hỗ trợ tài chính ổn định

Khởi động Chương trình Mua bán Thế chấp Bảo hiểm (Insured Mortgage Purchased Program – IMPP).

Chúng tôi khởi động chương trình Mua bán Thế chấp Bảo hiểm bằng cách mua gần 150 triệu CAD quỹ thế chấp bảo hiểm thông qua Tập đoàn Thế chấp và Nhà ở Canada (Canada Mortgage and Housing Corporation).

Hành động này sẽ cung cấp vốn tài chính lâu dài ổn định cho các ngân hàng và những người cho thế chấp, giúp tạo điều kiện tiếp tục cho vay cho người tiêu dùng và doanh nghiệp Canada, và thêm thanh khoản cho thị trường thế chấp của Canada.

Hành động của Ngân hàng Canada.

Ngân hàng Trung ương Canada đang hành động theo nhiều cách khác nhau để hỗ trợ nền kinh tế và hệ thống tài chính và sẵn sàng để có bất kỳ hành động để có thể bảo vệ phúc lợi của người dân Canada trong thời gian khó khăn này. Ngân hàng đã phản ứng bằng việc giảm lãi suất, can thiệp để hỗ trợ thị trường tài chính quan trọng và cung cấp hỗ trợ thanh khoản cho các tổ chức tài chính.

Hành động của văn phòng giám đốc của các tổ chức tài chính.

Văn phòng giám đốc của các tổ chức tài chính thông báo là sẽ giảm tỉ lệ dự phòng ổn định nội địa (Domestic Stability Buffer – DSB) xuống 1.25% của tài sản có nguy cơ rủi ro. Hành động này sẽ cho phép các ngân hàng lớn của Canada bổ sung thêm $300 tỷ cho nền kinh tế.

Hỗ trợ cho các cá nhân tự mở doanh nghiệp

Gói Lợi ích phản hồi khẩn cấp của Canada (Canada Emergency Response Benefit – CERB)

Chính phủ sẽ cung cấp gói lợi ích chịu thuế 2,000 CAD trong vòng 1 – 4 tháng cho những người lao động đủ điều kiện đã mất thu nhập của họ do Covid-19.

Cổng thông tin với những câu hỏi đơn giản sẽ giúp chúng tôi hướng bạn đến các lựa chọn dịch vụ phù hợp nhất với tình hình hiện tại của bạn (ví dụ như là có đủ điều kiện để nhận gói Lợi ích Bảo hiểm Công việc hay không).

Nhìn chung

Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp để giải quyết các vấn đề hiện tại về việc duy trì hoạt động và bảo vệ quyền lợi của người lao động. Trong hoàn cảnh dịch bệnh đang hoành hành và nền kinh tế toàn cầu đang rơi vào trạng thái tê liệt.

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo Xem bản đồ
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger Zalo Bản đồ