fbpx
loader

Chính quyền của Canada

Hệ thống chính phủ của Canada có 3 hệ thống quản lý chính: đó là chế độ quân chủ lập hiến, nền  dân chủ nghị viện và quốc gia liên bang.

Hệ thống liên bang:

Canada có ba cấp chính quyền: là liên bang, tỉnh hoặc lãnh thổ và thành phố. Mỗi cấp chính quyền có trách nhiệm khác nhau và một vai trò khác nhau để thực thi luật pháp trong nước.

Chính quyền liên bang

Chính phủ liên bang có trụ sở tại Ottawa, thủ đô của Canada, chịu trách nhiệm cho các vấn đề quốc gia và quốc tế, như quốc phòng, ngoại giao, bảo hiểm việc làm, tiền tệ, ngân hàng, thuế liên bang, dịch vụ bưu chính, vận chuyển, đường sắt, điện thoại và đường ống, đất thổ dân và quyền và luật hình sự. Nói chung, chính phủ liên bang giải quyết các luật ảnh hưởng đến toàn quốc. Chính phủ liên bang được lãnh đạo bởi Thủ tướng là bộ trưởng cao cấp nhất hoặc “đầu tiên” trong chính phủ.

Chính quyền cấp tỉnh và lãnh thổ

Có 10 tỉnh và 3 lãnh thổ ở Canada. Mỗi tỉnh được lãnh đạo bởi một Thủ tướng và có cơ quan lập pháp riêng, có quyền thay đổi luật pháp và quản lý đất công cộng của chính mình. Mỗi lãnh thổ cũng được lãnh đạo bởi một Thủ tướng và thực hiện nhiều chức năng giống như một tỉnh, nhưng chính phủ liên bang quản lý các vùng đất công cộng.

Ở mỗi tỉnh trong số 10 tỉnh ở Canada, chính quyền tỉnh có nhiều trách nhiệm khác nhau được xác định trong Đạo luật Hiến pháp năm 1867. Những điều này bao gồm giáo dục, chăm sóc sức khỏe và các quy định về đường bộ. Chính quyền tỉnh đôi khi chia sẻ trách nhiệm với chính phủ liên bang. Ví dụ, chính quyền liên bang và tỉnh chia sẻ quyền lực đối với nông nghiệp, tài nguyên thiên nhiên và nhập cư.

Chính quyền thành phố

Đây là cấp chính quyền chi phối một thành phố, thị trấn hoặc quận (một đô thị). Chính quyền thành phố chịu trách nhiệm về các lĩnh vực như giao thông công cộng, phòng cháy chữa cháy, cảnh sát địa phương, sử dụng đất địa phương, thư viện, công viên, hệ thống nước cộng đồng, đường bộ và bãi đỗ xe. Họ nhận được thẩm quyền cho các khu vực này từ chính quyền tỉnh. Chính quyền thành phố được dẫn dắt bởi một thị trưởng.

Dân chủ nghị viện

Quốc hội có ba phần: Chủ quyền (Nữ hoàng hoặc Vua), Thượng viện và Hạ viện. Trong nền dân chủ nghị viện của Canada, dân cử đại diện cho Hạ viện Liên bang ở Ottawa. Người dân cũng bầu cử đại diện cho các cơ quan lập pháp cấp tỉnh và lãnh thổ cũng như cho hội đồng thành phố của họ. Những đại diện này chịu trách nhiệm thông qua luật, phê duyệt và giám sát chi tiêu, và giữ cho chính phủ chịu trách nhiệm.

Chế độ quân chủ lập hiến

Canada là quốc gia theo chế độ quân chủ lập hiến. Điều này nghĩa là Nữ hoàng hoặc Vua của Canada là người đứng đầu nhà nước, trong khi Thủ tướng là người đứng đầu chính phủ. Kể từ khi thành lập quốc gia Tân Pháp vào những năm 1600, Canada luôn luôn có một vị vua và hưởng sự bảo trợ và bảo vệ của Hoàng gia.

Các mối quan hệ cá nhân giữa Canada và Nữ hoàng Elizabeth II là mạnh mẽ và lâu dài. Năm 1937, Nữ hoàng, lúc đó là Công chúa 11 tuổi Elizabeth, đã gặp Thủ tướng Canada, Mackenzie King. Nữ hoàng trì vì đã qua 11 thủ tướng từ Louis St-Laurent (1948 – 1956) đến Stephen Harper (2006-).

Do là người đứng đầu Khối thịnh vượng chung, Nữ hoàng (còn được gọi là Sovereign) kết nối Canada với 53 quốc gia khác hợp tác để thúc đẩy các lợi ích xã hội, kinh tế và văn hóa, bao gồm 16 quốc gia khác mà nữ hoànglà Sovereign.

Nhà toàn quyền và 10 thống đốc đại diện cho Sovereign ở Canada. Nhà toàn quyền được bổ nhiệm bởi Sovereign theo lời khuyên của thủ tướng, với nhiệm kỳ thông thường là 5 năm. Trong mỗi tỉnh bang, có một thống đốc đại diện cho quốc trưởng ở đó.

Bài viết được trích dẫn từ bài viết Welcome to Canada đăng tải trên trang web của Canada.

Tư vấn miễn phí