Chính phủ Canada thông báo kế hoạch bảo vệ người lao động nước ngoài.

Trong suốt đại dịch COVID-19, chính phủ Canada đã thực hiện những hành động bảo vệ người dân Canada cùng người lao động nước ngoài để đảm bảo nguồn cung lương thực.

Những lao động nước ngoài tạm thời giữ một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo nguồn cung lương thực của Canada trong nhiều thập kỷ và đặc biệt là trong đại dịch. Việc họ nhập cư an toàn, liên tục và kịp thời vào Canada mang lại rất nhiều lợi ích cho nền kinh tế quốc gia, và họ xứng đáng nhận được sự an toàn.

Nông trại Canada

Trong những tuần trước, chính phủ Canada đã làm việc để phát triển một giải pháp riêng phù hợp nhằm đáp ứng số lượng lớn người lao động nước ngoài tạm thời dự kiến nhập cư vào mùa xuân này. Một phần của giải pháp này bao gồm việc ngưng một số người lao động tạm thời nhất định – bao gồm những lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, lương thực thực phẩm và trong lĩnh vực thủy- hải sản – loại khỏi những yêu cầu phải tự cách ly tại những nơi lưu trú được chính phủ quy định (GAA) ngay khi đến.

Chính phủ Canada sẽ tiếp tục với cách tiếp cận từ hai phía đối với những yêu cầu cách ly bắt buộc cho những lao động nước ngoài tạm thời sau ngày 21 tháng 3 năm 2021, dựa theo điểm đến cuối cùng của họ. Những người lao động không có triệu chứng sẽ có thể trực tiếp đi đến nơi cách ly của họ sau khi xét nghiệm COVID-19 tại sân bay, họ chỉ được phép đi bằng phương tiện di chuyển của mình hoặc dùng chung phương tiện di chuyển với những người đi đến Canada cùng họ.

Những người lao động nước ngoài cần sử dụng phương tiện di chuyển công cộng để đến một địa điểm khác sau khi đến Canada sẽ bắt buộc ở tại những nơi lưu trú do chính phủ phê duyệt (GAA) và đợi kết quả xét nghiệm COVID. Với điều kiện những người lao động đã có kế hoạch cách ly phù hợp và đã sắp xếp cả phương tiện di chuyển để đưa họ đến nơi cách ly, chính phủ sẽ đảm bảo cho những nhà tuyển dụng và những người lao động không phải chịu những chi phí gia tăng phát sinh trong ba ngày cách ly bắt buộc tại điểm nhập cảnh. Những người lao động cũng sẽ được hỗ trợ khi đến và trong thời gian ở tại khách sạn của họ.

Biện pháp bảo vệ người dân của Canada trong covid

Chính phủ Canada đang tiếp tục việc tìm những cách thức tốt nhất để hỗ trợ cho người lao động và chủ lao động để đảm bảo việc những người lao động nước ngoài tạm thời có thể đến và ở lại Canada một cách an toàn trong thời gian họ làm việc tại đây. Chính phủ cũng nhận thấy tầm quan trọng của việc đến Canada kịp thời của những người lao động trong lĩnh vực như nông nghiệp, nông sản, chế biến cá và thủy sản. Đó là lí do tại sao chính phủ đang áp dụng những biện pháp này nhằm đảm bảo những doanh nghiêp có thể tuyển dụng được lao động họ cần trong khi vẫn có thể giữ cho những người lao động này- cùng tất cả người dân Canada – an toàn.

Nhằm ủng hộ cách tiếp cận mới này, Bộ trưởng Bộ Việc làm, Phát triển Lực lượng Lao động và Hòa nhập Người khuyết tật, Carla Qualtrough, vào hôm nay đã công bố về những hành động tăng cường nhằm bảo vệ người lao động tốt hơn cũng như hỗ trợ cho những nhà tuyển dụng. Hiện chính phủ Canada đang:

  • Làm việc với các tỉnh bang nhằm đảm bảo người sử dụng lao động đã chuẩn bị tốt trong việc chào đón và cách ly những người lao động một cách an toàn – bao gồm việc sắp xếp cho những người lao động đến nơi cách ly của họ một cách an toàn, với những phương án cách ly phù hợp cho những cá nhân nhiễm/ có triệu chứng trong thời gian này;
  • Gia tăng cũng như tăng cường việc kiểm tra đối với những người tuyển dụng trong lĩnh vực nông nghiệp, để đảm bảo họ đáp ứng được những nghĩa vụ kiểm dịch và các yêu cầu của Chương trình TFW liên quan đến điều kiện làm việc và tiền lương, đồng thời hỗ trợ giáo dục cho người sử dụng lao động về nghĩa vụ của họ;
  • Tài trợ cho những tổ chức lao động nhập cư để hỗ trợ trực tiếp cho những người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trong năm 2021, cũng như làm việc với những tổ chức này để hỗ trợ người lao động trong quá trình đến Canada và trong suốt mùa vụ;
  • Cải thiện nguồn tin hỗ trợ cho người lao động nước ngoài, với việc tăng cường các dịch vụ dưới nhiều dạng ngôn ngữ, để giúp người lao động có thể trao đổi thuận tiện hơn khi gặp các vấn đề về ngược đãi hoặc lạm dụng, và đồng thời hỗ trợ giáo dục cho những người lao động về quyền của họ;
  • Cải thiện sự phối hợp với những đối tác tỉnh và vùng lãnh thổ thông qua một trung tâm liên lạc mới để đảm bảo những cơ quan có trách nhiệm có thể phản hồi nhanh chóng những vấn để cấp bách, bao gồm cả những đợt bùng phát.

Bên cạnh thông báo vào hôm nay, chính phủ Canada hiện đã cho ra mắt một dự án thí điểm mới nhằm tiến hành kiểm tra sâu hơn đối với những người sử dụng lao động có nguy cơ gian lận LMIA cao và sẽ đánh giá kết quả tuân thủ trong những tháng tới.

Cuối cùng, vào tháng 10, 2020, đã có những cuộc tham vấn được diễn ra cùng với PT, cũng như những nhà tuyển dụng, người lao động và nước đối tác nước ngoài về đề xuất các yêu cầu bắt buộc đối với chỗ ở do người sử dụng lao động, với mục đích cải thiện điều kiện sống cho người lao động khi họ ở Canada. Những thông tin từ những cuộc tham vấn này hiện đang được xem xét, và sẽ thông báo về những hành động của chính phủ trong những tháng tiếp theo, bao gồm việc tiếp tục hợp tác với PT và các các đối tác chương trình để thúc đẩy công việc quan trọng này.

Trích dẫn

Sức khỏe và sự an toàn của những lao động nước ngoài tạm thời là ưu tiên hàng đầu của chính phủ Canada. Tôi cảm thấy rất vui khi các tỉnh bang đã tham gia và cam kết hợp tác với chính phủ Canada để đảm bảo các nhà tuyển dụng áp dụng các phương pháp thích hợp trong mùa vụ 2021. Kế hoạch toàn diện này được xây dựng và củng cố dựa trên những phương thức hiện tại để đảm bảo người lao động và người sử dụng lao động đã chuẩn bị tốt để có thể đáp ứng các yêu cầu về y tế công cộng nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm của COVID-19” – theo Bộ trưởng Bộ Việc làm, Phát triển Lực lượng Lao động và Hòa nhập Người khuyết tật, Carla Qualtrough.

“Những người lao động trong lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt cần thiết cho sự thành công của những trang trại, nhà máy thực phẩm, và, cuối cùng, là đảm bảo nguồn cung thực phẩm của Canada. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ cần thiết để họ có thể đến Canada theo kế hoạch một cách an toàn với sức khỏe của họ cũng như những người dân Canada” – Bộ trưởng Nông nghiệp và Lương Thực Thực Phẩm, Marie-Claude Bibeau.

Nhân viên nông trại Canada được chính phủ bảo vệ trong dịch Covid

Một số sự thật

Chương trình TFW được quản lý bởi Bộ Phát triển Xã hội và Việc làm Canada. Các tỉnh và vùng lãnh thổ sẽ chịu trách nhiệm về sức khỏe, tiêu chuẩn việc làm và các yêu cầu về nơi ở.

Kế hoạch tham vấn với tỉnh và vùng lãnh thổ, những nhà tuyển dụng, người lao động và các nước đối tác, về đề xuất các yêu cầu bắt buộc để cải thiện chỗ ở do người sử dụng lao động cung cấp, lần đầu tiên được công bố vào ngày 31 tháng 7 năm 2020, là một phần trong kế hoạch của chính phủ Canada nhằm thực hiện các hành động bổ sung để giảm tỷ lệ và tác động của các đợt bùng phát COVID-19 ở các trang trại.

Để hỗ trợ cho người lao động đáp ứng các nghĩa vụ của họ, AAFC đã công bố về chương trình hỗ trợ cách ly bắt buộc cho người lao động nhằm bù đắp một số chi phí gia tăng liên quan đến thời gian cách ly 14 ngày bắt buộc và đưa ra mức tiền đóng góp không hoàn trả tối đa lên đến $ 1.500 cho người sử dụng lao động trên mỗi người lao động nước ngoài tạm thời đến Canada.

Quỹ Hỗ trợ Khẩn cấp cho Trang trại (EOFSF) trị giá 35 triệu đô la của AAFC được công bố vào ngày 31 tháng 7 năm 2020, đã tăng cường sự bảo vệ cho những lao động trong nước và người lao động nước ngoài tạm thời, đồng thời giải quyết sự bùng phát của đại dịch COVID-19 ở các trang trại.

Các chi phí đủ điều kiện theo EOFSF bao gồm các điều chỉnh trong việc vận hành trang trại để đảm bảo người lao động an toàn, tài trợ cho các thiết bị bảo vệ cá nhân dùng một lần và mãi mãi có giá trị gia tăng (ví dụ: nhà ở tạm thời ngoài trang trại) và các chi phí liên quan khác liên quan đến đào tạo người lao động, và an toàn liên quan đến các giao thức COVID-19.

LMIA là một loại giấy tờ mà những người sử dụng lao động tại Canada cần có trước khi tuyển dụng một người lao động nước ngoài. Một LMIA tích cực sẽ cho thấy việc tuyển dụng người lao động nước ngoài vào vị trí đó là cần thiết. Nó cũng cho thấy rằng hiện không có người lao động Canada hay thường trú nhân nào có thể đáp ứng vị trí này.

Có khoảng 50.000 đến 60.000 lao động nông nghiệp nước ngoài đến làm việc tại Canada mỗi năm, chiếm hơn 60% tổng số lao động nước ngoài vào Canada theo Chương trình TFW.

Chương trình Công nhân Nông nghiệp Thời vụ (SAWP) là chương trình được các nhà sản xuất nông nghiệp sử dụng phổ biến nhất. Trong năm 2019, tổng số 46.707 vị trí đã được phê duyệt thông qua SAWP, trong đó 12.858 vị trí từ các nước Caribe. Những người còn lại đến từ Mexico.

Hầu hết lao động nước ngoài làm việc tại các trang trại nằm ở Ontario (40%), Quebec (32%), British Columbia (18%) và Nova Scotia (2,6%)

 

Biên soạn và dịch: L&C Global

Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn thêm chi tiết – 028 3636 7979 

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo Xem bản đồ
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger Zalo Bản đồ