Bất kì một cá nhân khi tham gia làm việc tại Canada cũng đều lo ngại mình bị “lừa dối” và có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng công việc của mình hiện tại.

Do đó, để làm việc tại Canada thành công, ta cần biết lựa chọn và cân nhắc một bên dịch vụ tin cậy để thực hiện hồ sơ. Không chỉ vậy, việc hiểu biết luật pháp và kiểm tra hợp đồng kỹ càng cũng giúp bản thân tránh được những rủi ro tiền mất tật mang sau này.

Bài viết này sẽ chỉ ra một số thông tin quan trọng theo Luật pháp Canada quy định về việc “Chấm dứt hợp đồng lao động” trên nhiều phương diện cụ thể.

Xem Phần 1, tại đây

  • Các căn cứ để chấm dứt hợp đồng làm việc tại Canada
  • Chấm dứt hợp đồng làm việc tại Canada với cá nhân
  • Chấm dứt hợp đồng làm việc tại Canada với tập thể
  • Trợ cấp thôi việc

Phần 2, tại đây

  • Thỏa thuận riêng về việc chấm dứt hợp đồng làm việc tại Canada
  • Các biện pháp xử lý đối với nhân viên tìm cách phản đối việc chấm dứt hợp pháp
  • Luật tố giác liên quan đến chấm dứt hợp đồng làm việc tại Canada

1. Căn cứ để chấm dứt

Hợp đồng làm việc tại Canada của bạn có thể bị chấm dứt bất kỳ lúc nào nếu nhân viên được cung cấp thông báo thích hợp về việc chấm dứt cũng như bất kỳ quyền lợi pháp lý hiện hành. Tuy nhiên, nếu một nhân viên có hành vi không phù hợp với các điều khoản cơ bản của hợp đồng lao động, họ có thể bị sa thải mà không cần thông báo.

Rất khó xác định lý do chính đáng để sa thải. Ví dụ về các loại hành vi có thể được coi là nguyên nhân dẫn đến việc sa thải, tùy thuộc vào từng trường hợp, bao gồm: trộm cắp; quấy rối nơi làm việc; hoạt động tội phạm; và không trung thực hoặc gian lận đáng kể.

Mặc dù về lý thuyết, nhân viên có thể bị sa thải vì hiệu quả làm việc kém, nhưng hiếm khi người sử dụng lao động được cho là có lý do chính đáng để sa thải trên cơ sở này.

Những vấn đề xung quanh việc chấm dứt hợp đồng làm việc tại Canada

2. Sa thải tập thể

Luật tiêu chuẩn việc làm của liên bang và tỉnh đưa ra các quy tắc cụ thể áp dụng cho việc chấm dứt hợp đồng lao động hàng loạt. Hầu hết các điều luật của tỉnh bang quy định rằng việc chấm dứt hàng loạt sẽ xảy ra khi 50 nhân viên trở lên sẽ bị chấm dứt hợp đồng tại “cơ sở” của người sử dụng lao động trong khoảng thời gian bốn tuần.

Trong một số trường hợp, một “cơ sở” có thể bao gồm nhiều hơn một địa điểm. Người sử dụng lao động phải thông báo cho quan chức cấp tỉnh hoặc liên bang thích hợp rằng việc chấm dứt hợp đồng lao động hàng loạt sẽ xảy ra.

Ví dụ, ở Ontario, thông báo này phải được cung cấp cho Giám đốc Tiêu chuẩn Việc làm.

Bất kỳ thông báo nào được cung cấp cho nhân viên sẽ không có hiệu lực cho đến khi quan chức chính phủ thích hợp được thông báo về việc chấm dứt hợp đồng. Không giống như các tiêu chuẩn áp dụng cho việc chấm dứt hợp đồng cá nhân, khi việc chấm dứt hàng loạt sẽ xảy ra, số lượng thông báo mà nhân viên sẽ nhận được dựa trên số lượng nhân viên đã hoặc sẽ bị thôi việc.

Ở Ontario, người sử dụng lao động phải thông báo trước ít nhất tám tuần nếu 50 đến 199 nhân viên sẽ bị chấm dứt hợp đồng, thông báo trước 12 tuần nếu việc làm của 200 đến 499 nhân viên sẽ bị chấm dứt và thông báo trong 16 tuần nếu 500 nhân viên trở lên sẽ bị chấm dứt. .

Những vấn đề xung quanh việc chấm dứt hợp đồng làm việc tại Canada

3. Sa thải cá nhân

Luật tiêu chuẩn việc làm áp dụng ở mỗi khu vực pháp lý của Canada quy định thời hạn thông báo tối thiểu cho việc chấm dứt hợp đồng làm việc tại Canada, hoặc trả lương thay cho thông báo, và trong một số trường hợp, trả tiền thôi việc theo luật định. Thông thường, các khoảng thời gian thông báo theo luật định này nằm trong khoảng từ một đến tám tuần (hoặc trả lương thay cho thông báo), tùy thuộc vào thời gian làm việc của nhân viên. Mức tối thiểu theo luật định được áp dụng miễn là nhân viên không bị chấm dứt hợp đồng vì hành vi sai trái cố ý.

Người lao động theo hợp đồng có thời hạn không được báo trước một cách hợp lý. Tuy nhiên, các tòa án Canada và các chương trình tiêu chuẩn làm việc tại Canada sẽ kiểm tra chặt chẽ đặc điểm tổng thể của mối quan hệ việc làm để xác định xem nó thực sự có bản chất cố định hay không.

Ngoài thời gian thông báo theo luật định và trợ cấp thôi việc (nếu có), nhân viên không thuộc công đoàn tại các khu vực pháp lý của Canada cũng có quyền nhận được thông báo hợp lý về việc chấm dứt theo luật thông thường.Thời hạn thông báo theo luật chung thường lâu hơn nhiều so với thời gian theo quy định (nhưng sẽ bao gồm bất kỳ khoản thanh toán bắt buộc theo luật định nào khác nếu có). Tùy thuộc vào vị trí và thời gian làm việc của nhân viên, có thể được thưởng tối đa 24 tháng và thời gian thông báo dài hơn trong một số trường hợp.

Tuy nhiên, không giống như quyền được thông báo theo luật định, người lao động và người sử dụng lao động có quyền ký hợp đồng ngoài thời hạn thông báo theo luật thông thường, với điều kiện là hợp đồng cung cấp ít nhất các quyền tối thiểu theo luật định và có giá trị và hiệu lực thi hành. Người sử dụng lao động cũng thường chịu trách nhiệm về việc thanh toán các quyền lợi và tiền thưởng cố định trong thời gian thông báo theo luật chung.

Những vấn đề xung quanh việc chấm dứt hợp đồng làm việc tại Canada

A.  Trợ cấp mất việc có bắt buộc hay không?

Nhân viên làm việc tại Canada được quyền nhận thông báo chấm dứt theo luật định hoặc trả lương thay cho các thông báo đó ở tất cả các khu vực pháp lý của Canada, trừ khi họ bị chấm dứt hợp đồng vì “lý do chính đáng” hoặc “hành vi sai trái cố ý”. Thời gian thông báo theo luật định dựa trên thời gian làm việc của nhân viên, nhưng không vượt quá tám tuần ở bất kỳ khu vực tài phán nào.

Ontario là cơ quan tài phán duy nhất của Canada cung cấp cho nhân viên khoản trợ cấp thôi việc, khác với khoản thanh toán khi thông báo về việc chấm dứt hợp đồng. Những người sử dụng lao động quy mô trung bình đến lớn hoạt động tại Ontario sẽ được yêu cầu trả trợ cấp thôi việc cho những người đã làm việc trong ít nhất năm năm. Luật pháp yêu cầu thanh toán một lần, được tính là một tuần mỗi năm làm việc với giới hạn là sáu tháng.

Biên soạn và dịch: L&C Global

Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn thêm chi tiết – 028 3636 7979 

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo Xem bản đồ
Gọi ngay Gửi Email Messenger Zalo Bản đồ