fbpx
loader
Chương trình định cư tay nghề (GSM) ngày 1 tháng 7 năm 2020

Cập nhật chương trình lao động tay nghề Úc năm 2020

Cập nhật chương trình lao động tay nghề Úc (GSM) năm 2020: Một năm tài chính mới được bắt đầu tại Úc vào ngày 1 tháng 7 năm 2020.

General Skilled Migration – GSM: chương trình lao động tay nghề Úc. Người lao động có tay nghề sẽ được xét duyệt về trình độ học vấn, kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm làm việc, trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh) dựa trên mức yêu cầu của Bộ Nhập Cư Úc để cấp visa. Có 2 loại xét duyệt cho visa này là nhập cư theo diện có bảo trợ hoặc không có bảo trợ.

Chương trình lao động tay nghề Úc (GSM) cho năm tài chính 2019/20 đã kết thúc.

Chương trình đề cử Tỉnh Bang và Lãnh Thổ vẫn đóng cửa tạm thời cho đến khi có phân bổ mới từ Chính Phủ Liên Bang về các đại điểm đề cử tiêu bang cho năm 2020/21. Điều này có nghĩa là Chính Phủ của Bang và Lãnh thổ không có khả năng đề cử người nộp đơn xin cấp visa 190 & visa 491.

Cập nhật chương trình lao động tay nghề Úc năm 2020

Năm 2020/21 chương trình lao động tay nghề Úc dự kiến sẽ mở lại từ đầu tháng 8. Tuy nhiên, những thay đổi về điều kiện của chương trình Di cư Úc có thể được thực hiện vào tháng 10 theo ngân sách mới. Do Covid 19, Ngân sách Liên bang 2020-2021 đã bị Chính phủ Liên bang trì hoãn và sẽ được lưu lại tại Quốc hội đến ngày 6 tháng 10. Thủ quỹ Liên bang đã khuyên rằng ông sẽ cung cấp một bản cập nhật về triển vọng kinh tế và tài chính vào ngày 23 tháng 7.

Nguồn tin tham khảo: Tin nước Úc

Để biết thêm thông tin chi tiết từng chương trình

Vui lòng liên hệ Hotline: 028 3636 7979

Tư vấn miễn phí