Super Visa là một loại thị thực tạm thời và là một lựa chọn hấp dẫn cho các công dân và thường trú nhân Canada muốn đưa cha mẹ và ông bà ngoại quốc của họ đến Canada.

Super Visa cho phép cha mẹ và ông bà đến thăm gia đình của họ trong tối đa năm năm liên tục mà không cần gia hạn thị thực du khách của họ. Người có Super Visa có thể nhập cảnh Canada nhiều lần trong tối đa 10 năm. Ngoài ra, không có yếu tố may rủi với Super Visa, vì vậy nó mang lại sự chắc chắn hơn cho các gia đình hy vọng bảo lãnh.

Ai đủ điều kiện để được cấp Super Visa?

Để đủ điều kiện nhận Super Visa, người nộp đơn phải là cha mẹ hoặc ông bà của công dân Canada hoặc thường trú nhân. Có thể đưa vợ / chồng hoặc bạn đời của người nộp đơn vào đơn đăng ký, nhưng không có người phụ thuộc nào có thể được đưa vào.

Hơn nữa, người nộp đơn không được phép đến Canada vì lý do tội phạm hoặc sức khỏe. Người xin Super Visa sẽ phải trải qua một cuộc kiểm tra sức khỏe. Ngoài ra, mục đích của chuyến thăm đến Canada sẽ được kiểm tra và người nộp đơn phải có đủ khả năng duy trì mối quan hệ đầy đủ với đất nước của họ.

Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đảm bảo rằng cha mẹ và ông bà sẽ được hỗ trợ thích hợp trong thời gian họ ở Canada. con hoặc cháu của người nộp đơn phải có khả năng chứng minh rằng họ có thể đáp ứng các yêu cầu về thu nhập, được xác định bởi Mức Cắt giảm Thu nhập Thấp (LICO) trong bảng dưới đây.

Mục đích của yêu cầu thu nhập là để đánh giá khả năng hỗ trợ tài chính của người con hoặc cháu đối với việc hỗ trợ tài chính cho các thành viên trong gia đình của họ, đặc biệt là những trường hợp cần hỗ trợ một thành viên lớn tuổi trong gia đình.

Mức cắt giảm thu nhập thấp (LICO)

Số lượng thành viên gia đình Mức thu nhập ròng tối thiểu
1 người (con hoặc cháu của bạn) $25,921
2 người $32,270
3 người $39,672
4 người $48,167
5 người $54,630
6 người $61,613
7 người $68,598
Trên 7 người, mỗi người thêm sau đó cần $6,985

Bằng chứng tàu chính có thể ở dạng các tài liệu sau:

 • Thông báo Đánh giá (NOA) hoặc T4 / T1 cho năm tính thuế gần đây nhất
 • Bảo hiểm việc làm
 • Thư tuyển dụng bao gồm tiền lương và ngày thuê
 • Cuống phiếu thanh toán
 • Sao kê của Ngân hàng

Người nộp đơn cũng phải cung cấp một lá thư có chữ ký của con hoặc cháu mời họ đến Canada, bao gồm:

 • Lời hứa hỗ trợ tài chính trong suốt thời gian bạn đến thăm
 • Danh sách và số người trong hộ gia đình của người này
 • Bản sao giấy tờ về quốc tịch Canada hoặc thường trú nhân của người này

Người nộp đơn cũng phải có bảo hiểm y tế từ một công ty bảo hiểm của Canada:

 • Có giá trị ít nhất 1 năm kể từ ngày nhập cảnh
 • Bảo hiểm khẩn cấp ít nhất 100.000 đô la
 • Có bằng chứng rằng bảo hiểm y tế đã được thanh toán đầy đủ

Làm sao để đăng kí Super Visa

Sau khi người nộp đơn có tất cả các tài liệu thích hợp, đơn xin sẽ được xử lý tại văn phòng thị thực Canada chịu trách nhiệm về nơi cư trú của đương đơn bên ngoài Canada.

Sau khi đơn đăng ký đã được nộp, Bộ Di trú, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) sẽ xem xét nó và cũng có thể yêu cầu người nộp đơn:

 • Đi phỏng vấn với các nhân viên của họ ở quốc gia của người nộp đơn
 • Gửi thêm thông tin
 • Kiểm tra sức khỏe
 • Cung cấp lý lịch tư pháp

Nguồn: cicnews

Biên soạn và dịch: L&C Global

Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn thêm chi tiết – 028 3636 7979

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo Xem bản đồ
Gọi ngay Gửi Email Messenger Zalo Bản đồ