British Columbia ban hành 256 thư mời trong lần đề cử BC PNP

British Columbia (BC PNP) đã gửi thư mời cho 256 ứng viên để đăng ký đề cử tỉnh cho thường trú nhân vào đợt bốc thăm được tổ chức vào ngày 8 tháng 12.

Thư mời trong vòng này được ban hành cho các ứng viên đăng ký danh mục Skilled Workers và International Graduates thuộc luồng BC PNP’s Skills Immigration (SI) và Express Entry BC (EEBC).

Ngoài ra vòng rút thăm này cũng ban hành thư mời cho các ứng viên thuộc luồng Skill Immigration: danh mục Entry- Level và Semi- Skilled Workers.

Những danh mục BC PNP Express Entry mở ra cho các ứng viên có hồ sơ trong hệ thống Express Entry liên bang. Là hệ thống liên bang quản lý danh sách các ứng viên của ba chương trình nhập cư kinh tế chính của Canada – the Federal Skilled Worker Class, Federal Skilled Trades Class và Canadian Experience Class.

Danh mục SI dành cho những lao động có kĩ năng và bán kĩ năng thuộc những ngành nghề hiện đang có nhu cầu cao tại tỉnh BC.

Điểm số yêu cầu tối thiểu cho vòng rút thăm ngày hôm nay rơi vào mức giữa 77 và 97 cho năm danh mục EEBC và SI có liên quan.

Chi tiết về điểm số tối thiểu cho các danh mục được thể hiện như bên dưới:

  • SI – Skilled Worker: 95
  • SI – International Graduate: 95
  • SI – Entry Level and Semi-Skilled: 77
  • EEBC – Skilled Worker: 97
  • EEBC – International Graduate: 97

Để có thể nhận được thư mời thông qua EEBC ứng viên phải đăng ký theo cả hai hệ thống là hệ thống Express Entry và hệ thống B.C’s Skills Immigration Registration System (SIRS).

Ứng viên nhận được thư mời đăng kí hiện sẽ có 30 ngày kể từ ngày nhận được thư mời để hoàn thành và gửi đơn đăng ký hoàn chỉnh đến hệ thống đăng ký online của BC PNP. Thư mời đăng ký sẽ không thể đảm bảo được việc ứng viên có thể nhận được đề cử tỉnh bang hay không.

Để có thể được xem xét cho chương trình BC PNP, hầu hết các ứng viên phải có lời mời làm việc toàn thời gian, dài hạn, từ một chủ lao động tại tỉnh bang, người sẵn sàng hỗ trợ ứng viên trong quá trình nộp đơn đăng ký.

Express Entry là hệ thống quản lý đơn đăng ký của chính phủ liên bang. Các ứng viên Express Entry sẽ được cho điểm dựa trên các yếu tố vốn nhân lực như: độ tuổi, kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn và khả năng ngoại ngữ ở tiếng anh hoặc pháp.

Những ứng viên Express Entry với đề cử tỉnh bang sẽ nhận được thêm 600 điểm vào điểm số CRS.

Nguồn: Canada.ca

Biên soạn và dịch: L&C Global

Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn thêm chi tiết – 028 3636 7979 

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo Xem bản đồ
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger Zalo Bản đồ