British Columbia đã tiến hành ban hành lời mời mới thông qua nhập cư PNP- Provincial Nominee Program, có hơn 179 ứng viên được mời.

Các đợt rút thăm ngày 26 tháng 7 được chia thành hai loại: chung và có mục tiêu.

Trong vòng rút thăm chung, bao gồm cả các ngành nghề công nghệ, 147 lời mời đã được phát hành thông qua năm nhánh BC PNP cho các lao động lành nghề và sinh viên tốt nghiệp quốc tế. Điểm tối thiểu dao động từ 78 đến 136 điểm.

Trong đợt rút thăm có mục tiêu, thêm 22 lời mời được cấp cho các lao động lành nghề và sinh viên tốt nghiệp quốc tế đạt ít nhất 60 điểm trong một đợt rút thăm nhắm vào các Giáo viên và Trợ lý mầm non theo NOC 4214.

Một cuộc rút thăm có mục tiêu là các nhân viên y tế đã ghi nhận ​​9 lời mời được cấp cho các lao động lành nghề, sinh viên tốt nghiệp quốc tế, lao động entry-level và semi-skilled cũng với số điểm tối thiểu là 60 điểm.

British Columbia ban hành lời mời nhập cư PNP cuối tháng 7 L&C Global

Nhóm cuối cùng gồm ít hơn 5 lời mời đã được trao cho những người lao động có tay nghề cao và sinh viên tốt nghiệp quốc tế có kinh nghiệm trong ‘các ngành nghề ưu tiên khác’ theo NOC 3114 và 3213, với số điểm tối thiểu là 60.

Ban hành lời mời Nhập cư PNP ở B.C mới nhất

  • Lời mời nhập cư PNP chung
Ngày Hạng mục Điểm số tối thiểu Số lời mời ban hành Chi tiết
26-07-22
Skilled Worker 115
147
Rút thăm chung (bao gồm cả các ngành nghề công nghệ)
Skilled Worker – EEBC 136
International Graduate 96
International Graduate – EEBC 113
Entry Level and Semi-Skilled 78
  • Lời mời nhập cư PNP cho các ngành ưu tiên
Ngày Hạng mục Điểm số tối thiểu Số lời mời ban hành Chi tiết
26-07-22
Skilled Worker, International Graduate 60 22
Mục tiêu: Giáo viên và trợ lý mầm non (NOC 4214)
Skilled Worker, International Graduate, Entry Level and Semi-Skilled 60 9
Mục tiêu: chăm sóc sức khỏe
Entry Level and Semi-Skilled 60 <5
Mục tiêu: các ngành nghề ưu tiên khác (NOC 3114, 3213)

 

Nguồn: cicnews

Biên soạn và dịch: L&C Global

Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn thêm chi tiết – 028 3636 797

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo Xem bản đồ
Gọi ngay Gửi Email Messenger Zalo Bản đồ