Alberta ban hành 50 thư mời nhập cư sau 6 tháng đóng băng

Vòng bốc thăm đầu tiên của Alberta kể từ tháng 6 năm 2020

Alberta đã mời các ứng viên đủ điều kiện có hồ sơ Express Entry để đăng ký đề cử tỉnh cho thường trú nhân trong vòng bốc thăm PNP mới nhất của tỉnh vào ngày 8 tháng 1.

Chương trình đề cử tỉnh Alberta đã ban hành 50 thư mời cho các ứng viên có đủ điều kiện thông qua nhánh Express Entry Alberta.

Các ứng viên được mời phải có hồ sơ Express Entry hợp lệ với yêu cầu về điểm CRS tối thiểu là 406.

Express Entry là hệ thống được chính phủ liên bang Canada sử dụng để quản lý các đơn đăng ký thường trú nhân cho ba nhánh nhập cư liên bang, là:

  • Federal Skilled Worker Program (FSWP)
  • Federal Skilled Trades Program (FSTP); and
  • Canadian Experience Class (CEC).

Để có hồ sơ nằm trong danh sách của Express Entry, ứng viên cần phải đủ điều kiện cho một trong những nhánh nhập cư trên. Họ sẽ được đánh giá dựa trên nhiều yếu tố như: độ tuổi, trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, và khả năng ngôn ngữ, và sẽ được xếp hạng dựa trên CRS.

Những ứng viên xếp hạng cao nhất sẽ được mời đăng ký thường trú nhân thông qua các đợt bốc thăm Express Entry thường xuyên. Các ứng viên nhận được đề cử tỉnh sẽ được cộng thêm 600 điểm CRS, đảm bảo việc họ sẽ nhận được thư mời đăng ký trong đợt bốc thăm Express Entry tiếp theo.

Nhánh Express Entry Alberta

Các ứng viên trong hệ thống Express Entry sẽ có cơ hội nhận được thư mời đăng ký đề cử tỉnh bang từ Alberta, cũng như những tỉnh bang khác thông qua các chương trình PNP liên kết với Express Entry. Họ cần phải có kinh nghiệm làm việc trong một ngành nghề đủ điều kiện, có thể hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế và những ưu tiên đa dạng hóa của tỉnh.

AINP có cung cấp danh sách các ngành nghề không được tỉnh xem xét, ngoài ra, bất kỳ ngành nghề nào khác có thể sẽ được xem xét.

Vào ngày 1 tháng 11 năm 2020, chính phủ liên bang đã tăng số lượng các ngành nghề không đủ điều kiện để đăng ký LMIA ở Alberta. Tuy nhiên, ứng viên nhận được NOI vào sau ngày 1 tháng 11 năm 2020 có thể được chọn thông qua nhánh Express Entry Alberta, ngay cả khi họ làm việc trong một ngành nghề mà chính phủ liên bang từ chối cấp LMIA.

Alberta đươc phép ban hành 6.250 chứng nhận đề cử vào năm 2020. Tuy nhiên, do đại dịch COVID-19, Alberta dự định chỉ cấp 4.000 chứng nhận đề cử. AINP đã ban hành tất cả 4000 chứng nhận vào tháng 6 năm 2020. Đây cũng là nguyên nhân vì sao không có đợt bốc thăm nào trong nửa năm sau đó.

Hiện tại, số lượng đề cử mà AINP có thể ban hành trong năm 2021 vẫn chưa được tiết lộ.

Nguồn: Alberta.ca

Biên soạn và dịch: L&C Global

Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn thêm chi tiết – 028 3636 7979 

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo Xem bản đồ
Gọi ngay Form Liên hệ Messenger Zalo Bản đồ