Sau khi thay đổi mã TEER (NOC 2021) mới, Canada đã thay đổi một số tiêu chí để đủ điều kiện Express Entry cho 3 chương trình nhập cư kinh tế.

TEER cho phép IRCC dựa trên quá trình đào tạo, giáo dục, kinh nghiệm và trách nhiệm của ứng viên. Express Entry được tạo ra nhằm thu hút những người có khả năng, kỹ năng chuyên môn cần thiết cho việc phát triển kinh tế Canada.

Dưới đây là 5 tiêu chí đánh giá của ba chương trình Federal Skilled Worker (FSWP), Canadian Experience Class (CEC) và Federal Skilled Trades (FSTP).

Tiêu chí Canadian Experience Class Federal Skilled Worker Federal Skilled Trades
Trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp CLB 7 đối với các nghề TEER 0 hoặc TEER 1; CLB 5 đối với các nghề TEER 2 hoặc TEER 3 CLB 7 CLB 5 đối với kĩ năng nói và nghe; CLB 4 đối với kĩ năng đọc và viết
Mức kinh nghiệm làm việc Kinh nghiệm làm việc Canada tại một nghề được liệt kê trong một hoặc nhiều hạng mục NOC TEER sau: TEER 0, TEER 1, TEER 2 hoặc TEER 3. Kinh nghiệm làm việc tại một nghề được liệt kê trong một hoặc nhiều hạng mục NOC TEER sau: TEER 0, TEER 1, TEER 2, or TEER 3. Kinh nghiệm làm việc trong một nghề thương mại tay nghề cao thuộc nhóm TEER 2 hoặc TEER 3.*
Lượng kinh nghiệm làm việc Một năm tại Canada trong vòng 3 năm vừa qua (tính cả kết hợp làm việc bán thời gian và toàn thời gian). Một năm liên tục trong vòng 10 năm qua (kết hợp công việc bán thời gian và toàn thời gian hoặc bạn từng làm nhiều hơn một công việc trong nghề chính mà bạn đăng ký) Hai năm trong vòng 5 năm qua (tổng thời gian làm việc bán thời gian và toàn thời gian)
Lời mời làm việc Không yêu cầu Không yêu cầu nhưng sẽ được cộng thêm điểm nếu bạn có lời mời làm việc hợp lệ. Một lời mời làm việc hợp lệ toàn thời gian với tổng thời gian ít nhất một năm hoặc một chứng chỉ công nhận nghề thương mại tay nghề cao được cấp bởi một tỉnh, vùng lãnh thổ hoặc liên bang Canada
Giáo dục Không yêu cầu Tối thiểu hoàn thành giáo dục trung học. Bạn sẽ được cộng thêm điểm nếu hoàn thành chương trình giáo dục sau trung học Không yêu cầu

Tùy thuộc vào vị trí của từng ứng viên trong hành trình Express Entry, IRCC yêu cầu các hành động khác nhau phù hợp với việc chuyển sang NOC 2021.

Đầu tiên, những người chưa gửi hồ sơ Express Entry nhưng dự định làm như vậy vào hoặc sau ngày chuyển đổi hôm nay sẽ được yêu cầu tìm và gửi mã nghề nghiệp của họ theo TEER mới khi điền vào hồ sơ.

Tiêu chí đủ điều kiện Express Entry L&C Global
Tiêu chí đủ điều kiện Express Entry – L&C Global

Nguồn: Canada.ca

Biên soạn và dịch: L&C Global

Liên hệ L&C Global ngay để được tư vấn thêm chi tiết – 028 3636 7979

Gọi điện cho tôi Gửi tin nhắn Facebook Messenger Chat Zalo Xem bản đồ
Gọi ngay Gửi Email Messenger Zalo Bản đồ